UiS anbefalt godkjent for psykologutdanning

Universitetet i Stavanger (UiS) har tidligere fått nei på søknad om å opprette profesjonsstudium i psykologi. Nå har de fått tommel opp.

I Arne Rettedals hus, der det Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS holder til vil det etter hvert komme psykologsistudenter.
Publisert

UiS leverte søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) høsten 2021, men fikk nei fra den sakkyndige komiteen, som mente utdanningen ikke oppfylte kravene.

I fjor høst leverte de på nytt en søknad, og nå anbefaler komiteen å opprette det flunkende nye studiet.

– Vi gleder oss til å utdanne morgendagens psykologer. Nå trenger vi 48 statlig finansierte studieplasser, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

Per i dag er det universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som har profesjonsstudium i psykologi.

Mohn viser til at kommuner og sykehus rapporterer om store og vedvarende problemer med å rekruttere psykologer. Nå håper han at regjeringen finansierer studieplassene som en investering for å løse et alvorlig samfunnsproblem.

– Vi har veletablerte samarbeid mellom fagmiljøene ved universitetet, i helseforetakene, kommunene, kompetansesentrene og helseinnovasjonsmiljøer i Rogaland fylke. Alle står klare til å gi de nye psykologistudentene en utdanning av høy kvalitet, sier Mohn.

Følg UA på Facebook og Instagram.