Dette er det nye redaksjonsrådet i UA

Hele redaksjonsrådet består nå av nye medlemmer. Stein Arne Sæther er leder av rådet. 

UAs nye redaksjonsråd: Fra venstre: Annik Magerholm Fet, Rolf Dyrnes Svendsen, Stein Arne Sæther, Sigrun Berge Engen og Amalie Farestvedt. Snorre Valen lå hjemme med influensa.
UAs nye redaksjonsråd: Fra venstre: Annik Magerholm Fet, Rolf Dyrnes Svendsen, Stein Arne Sæther, Sigrun Berge Engen og Amalie Farestvedt. Snorre Valen lå hjemme med influensa.
Publisert Sist oppdatert

Redaksjonsrådet fra 2016 er byttet ut med samtlige nye medlemmer. De nye medlemmene i rådet er: Sigrun Berge Engen, Snorre Valen, Amalie Faresvedt (student), Rolf Dyrnes Svendsen, Annik Magerholm Fet og leder av rådet, Stein Arne Sæther.  

Les mer om bakgrunnen deres nederst i saken

Snorre Valen var forhindret fra å delta i det første møtet til Redaksjonsrådet. 

Rådets oppgaver, slik det er nedfelt i NTNU-styrets nylige vedtak:

  • Det skal gi råd til utgiver og rapportere til styret i form av en årlig rapport. Rapporten sendes som styresak via rektor.
  • Rådet skal være en støtte for og utfordre ansvarlig redaktør gjennom råd og drøftinger av saker enten på eget initiativ eller etter initiativ fra redaktøren.

- UA skal være uavhengig

I det første møtet diskuterte medlemmene blant annet rådets mandat, og hvordan rådet skulle rådgi Universitetsavisas redaktør og forholde seg til NTNUs styre. 

- For meg er det viktig at Universitetsavisa fungerer som et uavhengig organ i forhold til eieren som er NTNU, uttalte Rolf Dyrnes Svendsen. 

De andre medlemmene i rådet sa seg enige i dette, og mente at det kanskje i større grad enn i dag bør spesifiseres i rådets mandat at avisa er uavhengig og følger Redaktørplakaten. Slik kan det bli helt tydelig for nye medlemmer i NTNU-ledelsen og i styret at avisa selv styrer innholdet i avisa.

Redaksjonsrådet møtes minimum to ganger i halvåret for møter.

Dette er bakgrunnen til de seks nye representantene i rådet 

Stein Arne Sæther jobbet i Adresseavisen i mange år, blant annet som  samfunnsredaktør. Han gikk av med AFP da han var 62, men han har i ettertid jobbet som konsulent for Polaris Medias lokalaviser. 

Rolf Dyrnes Svendsen har tidligere vært digitalredaktør i Adresseavisen. I dag er han kommunikasjonsleder i Norw AI, et forskningssenter for innovasjon innen kunstig intelligens. Han er også styreleder i Kommunal Rapport. 

Sigrun Berge Engen har tidligere jobbet i Adresseavisen som vaktsjef, kulturredaktør og reportasjeleder. Hun har også jobbet som kommunikasjonsdirektør i Helseplattformen, og er i dag kommunikasjonsdirektør ved NTNU. 

Amalie Farestvedt har vært studentrepresentant i NTNU-styret. Hun studerer for tiden nanoteknologi ved NTNU. Farestvedt har tidligere vært gjesteskribent i UA. 

Annik Magerholm Fet er professor i Systems engineering. Hun har tidligere jobbet som viserektor ved NTNU Ålesund. Også hun har vært gjesteskribent.

Snorre Valen er tidligere stortingsrepresentant for SV på Stortinget, og har også vært nestleder i SV. Han er i dag redaktør for Trønderdebatt. 

Følg UA på Facebook og Instagram.