Gratis Menstrasjonsprodukter på campus

Menstruasjonsprodukter blir billigere hos Sit, studentene håper de blir gratis

UiB er først i Norge til å starte et prøveprosjekt med gratis sanitetsprodukter på campus. Nå ønsker Velferdstinget å få til noe av det samme.

Leder for Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen ønsker at Sit skal kunne tilby billigere menstruasjonsprodukter for studentene.
Leder for Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen ønsker at Sit skal kunne tilby billigere menstruasjonsprodukter for studentene.
Publisert

UiB er først i Norge til å starte et prøveprosjekt med gratis sanitetsprodukter på campus. Dersom det fungerer godt vurderer universitetet å utvide prosjektet. Nestleder i Studentparlamentet ved UiB Andrea Nesvik Voss forteller til NRK at hun tror og håper på at flere vil følge etter.

- Vi har mye kontakt med andre studentpolitikere, og de var gira på å få mer informasjon slik at de kunne se på dette selv.

I dialog med Sit

Leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Øystein Fruseth Christiansen synes det er veldig positivt at Studentparlamentet ved UiB har fått gjennomslag for gratis menstruasjonsprodukter på campus.

Fakta

Velferdstingets vedtakspunkter angående sanitærprodukter på campus

  • Velferdstinget krever at det skal være tilgang på nødvendige sanitærprodukter på alle campuser.
  • Velferdstinget mener at Sit ikke skal ha profitt på salg av menstrasjonsprodukter.
  • Velferdstinget stiller seg bak Skolekravet om gratis bind og tamponger.
  • Velferdstinget mener at Sit burde tilby gratis sanitærprodukter innad samskipnaden.

- Dette er noe vi også har lyst til å få til og vi hadde saken oppe nå i vår der vi fattet flere vedtak.

Fram til de får til en bedre ordning har Velferdstinget gått inn for at Sit skal tilby billigere menstruasjonsprodukter, først og fremst ved at det ikke skal være profitt på salget.

- Slik det er nå er menstruasjonsproduktene som selges på på campus gjennom f.eks. Rapido svært mye dyrere enn det de er i vanlige butikker. Dette er noe vi ønsker å endre på.

Foreløpig har ikke Velferdstinget en konkret plan, men skal i dialog med Sit om saken denne uka.

- Dette kommer selvfølgelig til å bli en økonomisk belastning, og vi er dermed nødt til å finne ut hva handlingsrommet til Sit er.

Et sterkt ønske fra studentene

På spørsmål om hvem som fremmet forslaget i utgangspunktet svarer Christiansen at dette var et forslag som i motsetning til de fleste de behandler ble løftet fram av studenter utenfor arbeidsutvalget.

- Jeg mener dette viser til at dette er noe mange studenter som bruker Sit ønsker seg.

Biologistudentene Katrine Brekke og Oda Aronsen er begge positive til gratis mensprodukter på campus
Biologistudentene Katrine Brekke og Oda Aronsen er begge positive til gratis mensprodukter på campus

Katrine Brekke og Oda Aronsen studerer begge biologi ved NTNU. De synes synes det er en god ide med gratis mensprodukter på campus.

- Det er jo mange steder der det finnes tamponger og bind tilgjengelig på doene. Og det er jo svært enkelt å få tilgang til kondomer. Så hvorfor ikke sanitetsprodukter, påpeker Brekke.

Brekke tror ikke det hadde vært et dyrt prosjekt for NTNU eller Sit å gjennomføre, men at det hadde betydd mye for studentene.

- Det er jo ikke slik at man trenger å ha dette på alle doene. Bare at man vet at det er tilgjengelig visse steder på campus.

Studenten Oda Hove tror det mange kvinner som har vært i en situasjon der det hadde vært praktisk med mensprodukter på do
Studenten Oda Hove tror det mange kvinner som har vært i en situasjon der det hadde vært praktisk med mensprodukter på do

Frida Kolleberg og Oda Hove studerer prosessteknologi ved NTNU. Begge slår fast at de har vært i situasjoner der det hadde vært veldig praktisk med menstruasjonsprodukter på doene.

- Jeg tror det er mange som har vært i en slik situasjon. Og at det hadde vært veldig fint for mange av de kvinnelige studentene å ha tilgang til noe slikt, sier Hove.