NTNU åpner for utveksling av studenter fra årsskiftet

NTNU åpner opp igjen for studentutveksling til Europa våren 2021, etter tidligere å ha kansellert all utveksling til hele verden.

Til våren kan universitetsbyen Oxford igjen bli tilgjengelig for NTNU-studenter.
Til våren kan universitetsbyen Oxford igjen bli tilgjengelig for NTNU-studenter.
Publisert Sist oppdatert

Dette skriver ledelsen i en pressemelding. Landene det åpnes for er EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Endringen gjelder for både utreisende studenter og innreisende studenter til NTNU.

– Vi er svært glade for at våre studenter igjen kan dra på utvekslingsopphold. For et internasjonalt universitet som NTNU, er studentmobilitet høyt prioritert. Vi ønsker at våre studenter får anledning til å bli kjent med et nytt land, få innsyn i dette landets språk og kultur og ikke minst skape seg et internasjonalt nettverk, sier rektor Anne Borg.

Søknader om innreisende studentutveksling fra partnerlæresteder i EU/EØS, Sveits og Storbritannia våren 2021 behandles inntil videre som normalt. Innreisende utvekslingsstudenter må selv følge regler knyttet til smittevern og karantene besluttet av norske myndigheter. Studentene vil henvises til FHIs sider om innreise ved opptak.

Unntaket er studentutveksling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap som involverer deltakelse/opphold i helsetjenestene eller tilsvarende våren 2021, som fortsatt er avlyst. Dette gjelder praksisstudier, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg som instituttene ved fakultet har etablert for mobilitet for studenter, og er videreføring av tilsvarende vedtak for høsten 2020.

Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør at all ordinær studentutveksling til land utenfor Europa ikke vil bli gjennomført våren 2021. Dette gjelder både innreisende og utreisende studenter. 

Beslutningen skjer med grunnlag i uforutsigbarheten som covid-19 pandemien medfører, der det vil være større risiko forbundet med utveksling utenfor Europa enn innenfor. Dette er knyttet til usikkerhet som gjelder avlysninger fra vertsuniversitetets side, endringer i innreisebestemmelser, usikkerhet om reisekostnader og skolepenger og tilgang til helsetjenester

– NTNU kan ikke garantere gode rammer for utvekslingsopphold utenfor Europa og det er for mange usikkerhetsmomenter slik situasjonen er nå, forklarer leder for internasjonal seksjon, Anja Linge Valberg.