Velferdstinget

Flere studenter går til tannlegen, men Velferdstinget skal revurdere refusjonsordning

Til tross for at rekordmange studenter går til tannlegen, skal Velferdstinget ta stilling til om tannhelserefusjonsordningen til Sit skal videreføres.

Leder av Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen, forteller at tannhelserefusjonsordningen er en historisk stor og viktig sak
Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget skal i dag diskutere hva som skal skje med tannhelserefusjonsordningen til Sit. Ordningen er i dag driftet av penger fra semesteravgiften til studentene, og som er bevilget av Velferdstinget.

Fakta

Utgifter dekt av tannhelserefusjons-ordningen:

  • 250 kroner av ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
  • 50% av utgifter mellom 2 000 og 10 000 kroner.
  • 75% av utgifter mellom 10 000 og 25 000 kroner.
  • Behandling for tannsykdommer og/eller operasjoner i tenner og munn som er helsenødvendige.
  • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
  • Fyllinger.
  • Rotfyllinger, med eller uten krone.
  • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Kilde: Sit

Leder av Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen, forteller at arbeidsutvalget ønsker at representantene i Velferdstinget skal diskutere tannhelserefusjonsordningen på bakgrunn av et vedtak som ble gjort i mai.

- Vi fikk gjennom et vedtak i mai, der Velferdstinget vedtok at man skulle omprioritere midler fra tannhelseordningen til Sits psykiske helsetilbud. For å gjøre denne omprioriteringen vil vi at Velferdstinget skal diskutere hva som skal ordningen på møtet tirsdag 27. september, sier Christiansen.

Flere drar til tannlegen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det har vært en markant økning av andelen studenter som går til tannlege minst én gang årlig, sammenlignet med alle tidligere undersøkelser. Det har vært en jevn nedgang fra 2010 (43 %) til 2018 (27 %), men andelen økte til 70 % i 2022.

- Det er svært positivt at studentene tar vare på sin egen helse og går til tannlegen, men vi tenker at vi må se alle tilbudene i en helhet, sier Christiansen.

Han forteller at de vil nå se en gang til på hvordan midlene til Sit prioriteres.

- Vi må se hvordan man skal prioritere midlene til Sit og hvilke ordninger staten tilbyr. Dagens regjering har allerede redusert kostnaden for tannlegebehandling for unge opp til 22 år. Denne reformen gjør at situasjonen er en annen enn da dagens tannhelserefusjonsordning ble vedtatt i 2017, sier Christiansen.

Brukte over 4,6 millioner på ordningen

I 2021 fikk 1751 studenter refundert penger fra Sits tannhelserefusjonsordningen, og det ble utbetalt totalt 4 600 000 kroner. I år har så langt 1703 studenter benyttet seg av ordningen. 139 000 kroner har gått til å refundere tannhelsesjekk, mens 2 900 000 kroner har gått til refusjon av tannhelsebehandling.

På spørsmål om arbeidsutvalget har sett på andre alternative løsninger til refusjonsordningen, svarer Christiansen at det er noe Velferdstinget kommer til å diskutere på møtet.

- Vi skal ta stilling til hva som er formålstjenlig. Tannhelserefusjonsordningen har vært en viktig og stor historisk sak, forteller Christiansen.