KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

- Det verst tenkbare scenariet er at debattklimaet blir så tøft at man som forsker ikke lenger vil bidra i debatten, sier Ole Petter Ottersen.
Publisert Sist oppdatert

Ottersen er tidligere rektor ved UiO, nå rektor ved Karolinska Institutet.

- En seriøs debatt må bygge på en anstendig debattkultur. Å si dette er ikke et angrep på akademisk frihet, men et forsvar for den, skrev Ottersen nylig på sin blogg.

Til Dagens Nyheter utdyper KI-rektoren dette med å vise til den pågående debatten omkring koronakrisen, både i Sverige og i andre land.

- Se til USA

- Se til USA. Der blir den ledende smitteverneksperten Anthony Fauci fullstendig tilsidesatt av president Trump. Det pågår en kamp mellom politikk og vitenskap som er blitt enda mer synlig nå, sier Ottersen.

Uttalelsen fra Ottersen kommer i kjøl annet av stadig skarpere meningsutvekslinger forskere imellom omkring den svenske strategien i bekjempelse av pandemien. I motsetning til i USA, hvor politikere og forskere har havnet i klinsj, utspiller debatten seg i Sverige i første rekke internt mellom ulike forskere, påpeker KI-rektoren.

Cancel Culture

Ottersen kopler denne debattkulturen – eller snarere -ukulturen – til oppropet publisert i Harper's Magazine nylig, hvor 150 akademikere og kulturpersonligheter signerte en erklæring som advarer mot et debattklimna preget av «cancel culture», der man søker å nekte folk som fremmer meninger man er imot plattformer å ytre seg fra.

Det verste som kan hende er at forskere avstår fra å ta ordet i det offentlige rom fordi de frykter for følgene, sier han til Dagens Nyheter.

- Det verst tenkbare scenariet er at debattklimaet blir så tøft at man som forsker ikke lenger vil bidra i debatten. Det fins en risk for det, og da er vi allerede inne på en ekstremt farlig vei, sier KI-rektor Ole Petter Ottersen.