Myndighetene ble varslet om falske universiteter

Norske myndighetsinstanser er blitt varslet gjentatte ganger om falske norske universiteters aktiviteter i utlandet.

Falske universiteter: I dette tilfelle er det utenlandske statsborgere som tilbys falske grader ved ikke-eksisterende norske universiteter.
Falske universiteter: I dette tilfelle er det utenlandske statsborgere som tilbys falske grader ved ikke-eksisterende norske universiteter.
Publisert Sist oppdatert

Trass i varslene har man ikke gått videre i sine undersøkelser av «universitetenes» aktiviteter.

Det er Khrono som skriver dette. Avisa har undersøkt aktivitetene til to norske statsborgere, som har opprettet falske universiteter med tilstedeværelse blant annet i flere land i Midtøsten.

Disse «universitetene» utsteder blant annet akademiske grader og æresdoktorater mot betaling. Avisa har kartlagt aktivitetene til to navngitte norske statsborgere. To av universitetene kaller seg «Oslo University for Studies and Research» og Bay Ridge University.»

Ulike instanser, blant annet den egyptiske ambassaden i Norge, varslet om disse falske universitetene til norsk UD og Nokut. I sitt svarbrev karakteriserer Nokut Bay Ridge University som en klassisk «diplommølle,» en karakteristikk som brukes på organisasjoner som deler ut diplomer og vitnemål mot betaling.

Nokut henvendte seg til mannen bak «Oslo University» med beskjed om at det er forbudt å omtale seg som universitet uten å ha akkreditering. Etter å ha fått beskjed fra personen om at organisasjonen er slettet, avslutter Nokut saken.

På spørsmål fra Khrono om hvorfor Nokut ikke fulgte opp saken videre, svarer seksjonssjef i juridisk seksjon i Nokut, Håvard Tvinnereim slik:

- Grunnen til det var at det ulovlig forholdet opphørte. Nokut har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, men slik saken fremsto anså vi ikke det som nødvendig. Det er også basert på tidligere praksis da Kunnskapsdepartementet hadde tilsynsansvaret.