Macchiarini-skandalen:

Tidligere KI-rektor mener seg utpekt som syndebukk

Eks-rektor Harriet Wallberg gjorde opptak av nåværende rektor Ole Petter Ottersen hvor han innrømmer feil i rapport som gir henne skyld for Macchiarini-ansettelse: Ottersen vil ikke si det offentlig fordi det «kan misforstås i samfunnet.»

Harriet Wallberg er tidligere rektor ved Karolinska Institutet. Wallberg mener hun ble utpekt som syndebukk av Heckscher-utvalget.
Harriet Wallberg er tidligere rektor ved Karolinska Institutet. Wallberg mener hun ble utpekt som syndebukk av Heckscher-utvalget.
Publisert Sist oppdatert

Det er Ekot i Sveriges Radio (SR) som melder dette i dag.

Wallberg var rektor på Karolinska Institutet (KI) da skandalekirurgen Paolo Macchiarini ble ansatt. Hun hadde avgått i lang tid før han ble avslørt og sparket, men måtte likevel avgå fra sin daværende stilling som universitetskansler. Universitetskanslerembetet er øverste statlige tilsynsorgan for svenske universiteter og høgskoler, og omfatter Nokuts funksjon i Norge.

LES OGSÅ: Karismatisk forsker har satt KI i kattepine

LES OGSÅ: En katastrofe for både KI og Nobelkomiteen

Fakta

Macchiarinis forskningsfusk

  • 2010: Kirurgen Paolo Macchiarini rekrutteres til Karolinska Institutet, KI. Stillingen som gjesteprofessor der ble kombinert med en stilling ved Karolinska Universitetssykehuset.
  • Her drev han forskning og undervisning, mens opreasjonene ble gjort ved universitetssykehuset. Ved kirurgens inngrep ble deler av pasientenes luftrør byttet ut med plastrør som ble dekket med stamceller fra pasienten. Tre slike operasjoner ble utført i Sverige. To av pasientene døde siden mens den tredje er permanent tilkoplet respirator.
  • 2014, juni: Fire leger anmelder Macchiarini for å ha forfalsket forskningsresultater.
  • 2015, juni: En ekstern utreder, Bengt Gerdin fra Uppsala universitet, kommer fram til Macchiarini har gjort seg skyldig i flere tilfeller av forskningsfusk.
  • 2016, 9. februar: En ekstern utredning, ledet av tidligere rikspolitisjef Sten Heckscher etableres for å utrede Macchiarini-skandalen.
  • 2016, 13. februar: KIs rektor Anders Hamsten skriver en selvkritisk ytring på DN debatt hvor han medgir å ha begått en «nærmest total feilvurdering» av tilfellet Macchiarini, og varslet samtidig sin avgang.
  • 2016, 5. september: Tidligere KI-rektor Harriet Wallberg, tvinges til å trekke seg fra stillingen som universitetskansler, med bakfgrunn i at hun var rektor da Macchiarini ble ansatt.
Ole Petter Ottersen gikk fra stillingen som rektor ved UiO og tiltrådte som rektor ved KI i august 2017.
Ole Petter Ottersen gikk fra stillingen som rektor ved UiO og tiltrådte som rektor ved KI i august 2017.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Får støtte fra tidligere prorektor

Det var en utredning under ledelse av tidligere svensk rikspolitisjef Sten Heckscher som satte fokus på Wallbergs rolle under rekrutteringen av Macchiarini. Wallberg gjentok i et intervju på Sveriges Radio mandag morgen sin reaksjon på kritikken fra utredningen: At det var først på et langt senere tidpunkt at Macchiarinis juks kom fram i dagen, og da hadde hun allerede avgått som rektor.

Wallberg kommer ut med en bok tirsdag, sammen med forfatter Kristina Appelqvist, hvor nye opplysninger blir lagt fram. I boka hevdes det at Heckchers utredning ble designet slik at skylden skulle falle på henne.

Wallbergs versjon får støtte fra tidligere prorektor Anders Ekbom, som sier til SR at Heckschers utredning inneholder en rad feil. Blant annet overdrives kontakten mellom Macchiarini og Wallstrøm, hevder Ekbom.

Ottersen: - Klar over feil i rapport

Wallberg har gjort flere opptak av samtaler med nåværende KI-rektor Ole Petter Ottersen. Disse samtalene ble spilt av i SR mandag morgen. I opptakene sier han at han er klar over at det fins feil i Heckschers rapport, men at KI ikke selv kan gå ut og påpeke feilen, fordi det vil «bli misforstått i samfunnet.»

Ottersen avslutter med å si at det eneste etisk riktige å gjøre, er å, når feilen er dokumentert og saken kommer opp igjen, å påpeke at rapporten baseres på feilaktige påstander.

SR har forsøkt å få intervju med KI-rektoren. Ottersen er kjent med at opptakene fins, ifølge SR, men avslår likevel å stille til intervju. Han viser til at han først må lese boka. Heller ikke Sten Heckscher vil la seg intervjue.

Universitetsavisa har også søkt Ottersen, men ikke fått svar.