Akademikerne og Unio går ut i streik, LO og YS enige med staten

Både Akademikerne og Unio går ut i streik etter at meklingen ikke førte fram. LO og YS kom fram til en avtale på overtid.

Fredag morgen: Nå er det klart at det blir streik.
Publisert Sist oppdatert

Akademikerne har i forkant varslet at de vil ta ut 1240 ansatte i store deler av staten, blant annet i politiet og flere departementer. Fra mandag vil antallet trappes opp med totalt 1930 ansatte ute i streik (se oversikt nederst i saken).

Unio har varslet at de vil ta ut et lite knippe i streik fredag med en kraftig utvidelse fra mandag – med 1600 medlemmer.

På NTNU betyr dette at 324 medlemmer av Unio vil tas ut i streik mandag. De har streikeuttak på MH-fakultetet, SU-fakultetet og i Fellesadministrasjonen. Det er Forskerforbundet som er den største grupperingen i Unio ved NTNU.

  • Ca. 170 ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
  • Ca. 100 ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
  • Ca. 50 ansatte i Fellesadministrasjonen
  • Noen få ansatte ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV), Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og Det humanistiske fakultet (HF)

Fredag er det kun seks tillitsvalgte som tas ut for å planlegge streiken.

Uttaket er fordelt både på vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte.

Eksamener fortsetter som planlagt

NTNU opplyser i sin internkanal at de jobber nå med å finne ut hvilke konsekvenser streiken vil få for driften.

HR- og HMS-sjef Arne Hestnes ved NTNU opplyser at ansatte som ikke er tatt ut fortsetter som normalt.

- Ansatte som ikke er tatt ut i streik skal fortsette med sine oppgaver som normalt. Det er likevel viktig at alle følger reglene i streik, blant annet for å unngå streikebryteri, sier HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes.

Skriftlig skoleeksamen med tilsyn i Trondheim, Ålesund og Gjøvik fortsetter som planlagt inntil videre, og det er ingen endringer i eksamensdatoer eller -tidspunkter per nå for disse eksamenene.

Akademikerne tar foreløpig ikke ut noen av sine medlemmer ved NTNU.

- Vi har gitt et godt tilbud

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung mener det var et godt tilbud de ga til Unio og Akademikerne. Det er ikke fagforeningene enig i.

- I en tid med prisstiging og høye renter, må vi sørge for at folk får bedre råd. Derfor har vi gitt et godt økonomisk tilbud, helt i tråd med frontfaget. Dette har dessverre Akademikerne og Unio takket nei til. Vi har strekt oss langt for å komme til enighet, men de har ikke vært villig til å komme oss i møte, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Klokken 21, tre timer før meklingsfristen gikk ut, sa riksmekler Mats Ruland at partene var langt fra hverandre.

- Vi er ikke i nærheten av å komme i mål. Det er veldig vanskelige og store problemstillinger som gjenstår, sa han til NRK sent i natt.

«Kanskje det vanskeligste statsoppgjøret» han har ledet, sa han til TV 2 halvannen time tidligere.

Like etter midnatt bekreftet han til begge kanalene at meklingen ville fortsette på overtid. Seks timer senere var det fortsatt ingen enighet mellom partene, og det gikk mot streik i staten.

Litt før 08 ble det klart at Unio og Akademikerne bryter forhandlingene.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Ingen streik for LO og YS

LO og YS er enige med staten og unngår dermed streik etter å ha meklet gjennom natten.

Det opplyser LO og YS i en pressemelding fredag morgen.

- Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren til Parat.

Ved NTNU er mange organisert i NTL, som er en del av LO. Det er nå altså klart at ingen av disse skal ut i streik.

Forhandlingslederen fra LO, Egil André Aas, sier dette har vært det vanskeligste oppgjøret i hans tid som LO Stat-leder.

- Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas, sier han.

LO Stat hadde i forkant varslet at de ville ta ut totalt 4200 ansatte dersom det ble streik. I første omgang ville 1097 ansatte i Oslo tas ut, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

Disse Unio-medlemmene tas ut i streik fra mandag

Departementsområde Virksomhet Antall
Arbeids- og inkluderingsdepartementetNav8
FinansdepartementetSkatteetaten41
Justis- og Beredskapsdepartementet (521)Finnmark politidistrikt9
Kripos10
Oslo politidistrikt80
Politidirektoratet9
Sør-Vest politidistrikt116
Sør-Øst politidistrikt89
Trøndelag politidistrikt26
Vest politidistrikt106
Økokrim10
Øst politidistrikt66
Kommunal- og distriktsdepartementetSametinget/Samediggi17
Kultur- og likestillingsdepartementetArkivverket38
Landbruks- og matdepartementetNorsk institutt for bioøkonomi (Nibio)11
Veterinærinstituttet13
Nærings- og fiskeridepartementetNorges geologiske undersøkelse52
Kunnskapsdepartementet (893)Samisk videregående skole18
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse6
Høyskolen på Vestlandet78
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)47
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)324
OsloMet - storbyuniversitetet63
Universitetet i Bergen118
Universitetet i Oslo52
Universitetet i Stavanger84
Universitetet i Sørøst-Norge103
Totalt1594

Disse tas ut av Akademikerne fra fredag

Institusjon Antall navn
Arbeidstilsynet47
Finansdepartementet120
Kripos158
Landbruks- og matdepartementet53
Mattilsynet237
Norges vassdrags- og energidirektorat295
Oslo Politidistrikt230
Samferdselsdepartementet66
Statens Jernbanetilsyn31
Forsvarets Forskningsinstitutt1

Disse tas ut av Akademikerne fra mandag

Institusjon Antall navn
Arbeids- og inkluderingsdepartementet121
Arbeidstilsynet (Trondheim)111
Direktoratet for medisinske produkter211
Finansdepartementet2
Helse- og omsorgsdepartementet104
Mattilsynet (Trondheim)32
Norges vassdrags- og energidirektorat (Trondheim)59
Oslo Politidistrikt46
Samferdselsdepartementet1
Statens Jernbanetilsyn (Trondheim)10

Følg UA på Facebook og Instagram.