Varsler storstreik ved NTNU

Fra mandag kan over 300 NTNU-ansatte være i streik om det ikke blir enighet i lønnsforhandlingene.

Guro Elisabeth Lind er leder for Forskerforbundet og leder forhandlingene med staten på vegne av Unio.
Publisert

16. mai varslet Unio at de ville ta ut et begrenset antall folk i første omgang, dersom det blir streik fredag. Akkurat nå mekles det i statens lønnsoppgjør, og fristen er midnatt 23. mai.

Nå melder paraplyorganisasjonen som blant annet inneholder Forskerforbundet at de vil trappe opp streiken betydelig i fase to, som starter mandag 27. mai.

Da er det de NTNU-ansatte som er fagforeningens tyngste skyts. I alt 324 NTNU-ansatte vil i så fall bli tatt ut i streik på mandag. 

Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har også store streikeuttak (se tabellen under).

Unio skriver at streiken vil kunne ramme utførelse av eksamen.

I tillegg til høyere utdanning er det politiet som vil bli hardest rammet. 

Fra før er det meldt at LO stat, som blant annet inkluderer fagforeningen NTL, vil ta ut mange ansatte i UH-sektoren, men i første runde vil alle disse har arbeidssted i Oslo.

Både Unio og Akademikerne er svært opptatt av å bevare sin egen tariffavtale i staten. LO og YS, sammen med staten, vil ha alle statsansatte over på en avtale. I tillegg kommer lønnsspørsmål for det kommende året. Les mer om bakgrunnen her. 

Disse vil tas ut i streik i fase to

Departementsområde Virksomhet Antall
Arbeids- og inkluderingsdepartementetNav8
FinansdepartementetSkatteetaten41
Justis- og Beredskapsdepartementet (521)Finnmark politidistrikt9
Kripos10
Oslo politidistrikt80
Politidirektoratet9
Sør-Vest politidistrikt116
Sør-Øst politidistrikt89
Trøndelag politidistrikt26
Vest politidistrikt106
Økokrim10
Øst politidistrikt66
Kommunal- og distriktsdepartementetSametinget/Samediggi17
Kultur- og likestillingsdepartementetArkivverket38
Landbruks- og matdepartementetNorsk institutt for bioøkonomi (Nibio)11
Veterinærinstituttet13
Nærings- og fiskeridepartementetNorges geologiske undersøkelse52
Kunnskapsdepartementet (893)Samisk videregående skole18
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse6
Høyskolen på Vestlandet78
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)47
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)324
OsloMet - storbyuniversitetet63
Universitetet i Bergen118
Universitetet i Oslo52
Universitetet i Stavanger84
Universitetet i Sørøst-Norge103
Totalt1594