Ytring

Personangrep i det offentlige ordskiftet?

«Sett fra Akademikerne ved NTNU er vi usikre på hvor NTL nå står i forhold til hva som er akseptabelt i det offentlige ordskiftet,» skriver Akademikernes forhandlingsleder Øystein Moen.

Øystein Moen, Akademikerne NTNU
- En forutsetning for samarbeid er gjensidig respekt for ulikhet i synspunkter samt saklig dialog, skriver Øystein Moen i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

I Norge er vi i den heldige situasjon at den offentlige debatt i all hovedsak er saklig. Til tross for uenighet snakker en normalt til hverandre, ikke forbi hverandre. Debattklimaet er bygget på et fundament av gjensidig respekt med liten grad av personangrep. Samtidig har vi sett med undring på utviklingen i andre land der det er sterk polarisering og mer ekstrem retorikk. Personangrep og negative karakteristikker av de som har andre meninger ser ut til å være en sentral del av økt polarisering.

Det har i år vært særskilte utfordringer knyttet til lønnsoppgjøret i staten. Ikke bare har det vært streik, men det har også vært tydelig offentlig uenighet mellom Unio og Akademikerne på den ene siden og regjeringen samt LO/NTL på den andre. Knyttet til den offentlige meningsutvekslingen publiserte redaktør Tore Oksholen en lederartikkel i Universitetsavisa. Denne lederartikkelen kommenterer og gir eksempler på ulike offentlige angrep fra NTL rettet mot Unio og Akademikerne. I en respons fra NTL ved NTNU inkluderes usedvanlig sterke uttrykk rettet mot Oksholen.

Sett fra Akademikerne ved NTNU er vi usikre på hvor NTL nå står i forhold til hva som er akseptabelt i det offentlige ordskiftet, herunder hvordan en ser på direkte personangrep. Dette gjelder ikke bare ovenfor hverandre, men også ovenfor kommentatorer som stiller kritiske spørsmål og som utfordrer en eller begge parter.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Det er grunn til å peke på at NTNU står midt i krevende prosesser knyttet til nedbemanning og omstilling. Dette berører mange ansatte og vil bli utfordrende fremover. I en slik situasjon vil det være en fordel om alle hovedsammenslutninger og fagforeninger samarbeider med hverandre og med arbeidsgiver for å finne best mulig løsninger for den enkelte ansatte og for NTNU som helhet. Vi vil peke på at en forutsetning for samarbeid er gjensidig respekt for ulikhet i synspunkter samt saklig dialog. Det er vanskelig å se at personangrep er positivt for samarbeidsklimaet lokalt eller et hensiktmessig bidrag i det offentlige ordskiftet.