Ytring

Hevet over debatten?

Jeg vil anbefale Bar å faktisk forsøke å gå inn i debatten på like fot, med åpen agenda, heller enn å flytte den opp på stadig høyere metanivå. Vi er vel nå på "debatten om debatten om debatten".

- Om man kommer med tydelige meldinger i offentligheten, må man påregne å få tydelige meldinger tilbake, skriver Ronny Kjelsberg.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Akademikerenes leder ved NTNU, Eirin Marie Skjøndal Bar, forsøker tilsynelatende å ta en slags "overdommer"-posisjon i Universitetsavisa i en debatt mellom undertegnede og hennes kollega Øysten Moen, ved å henvise til "ytringsvettregler" og ta to utsagn fra vår diskusjon som illustrerende eksempler. Det første utsagnet hun bruker (fra Moen) som hun mener er av ren "prinsipiell karakter" handler om effekten av personangrep, i et innlegg hvor Moen eksplisitt beskyldte meg for å komme med slike. I mitt svarinnlegg påpekte og dokumenterte jeg at jeg hadde kritisert konkrete *påstander*, og slett ikke personer, dvs. jeg tok "ballen, ikke spilleren" som det står i ytringsvettreglene Bar påberoper seg.

 Likevel velger altså Bar å gjenta og forsvare et feilaktig sitat om "personangrep", fortsatt helt uten dokumentasjon. Hvordan står dette seg mot en av de andre ytringsvettreglene om å være "saklig, ærlig og nøye med fakta"? 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Sitatet fra meg påstår hun på sin side ilegger Moen meninger "det ikke er noe belegg for i teksten". En løsrevet setning fra et innlegg kan selvsagt ikke leses uavhengig av resten av innlegget. Det må leses i sin kontekst. Jeg vil påstå det er en ganske aparte lesning Bar kommer med. Jeg vil anbefale enhver å klikke seg tilbake og vurdere selv og være sin egen dommer, heller enn å overlate jobben til Bar.

 Om man skal følge ånden fra ytringsvettreglene (vær modig, som det står) vil jeg heller anbefale Bar å faktisk forsøke å gå inn i debatten på like fot, med åpen agenda, heller enn å flytte den opp på stadig høyere metanivå. Vi er vel nå på "debatten om debatten om debatten". Jeg tviler på at det er interessant for svært mange av Universitetsavisas lesere.

Den viktigste ytringsvettregelen kommer kanskje fra Michael Jackson: "I'm starting with the man in the mirror". Ikke still krav til andre som du bryter selv.

Offentlig debatt kan ta mange former. Selv har jeg gjennom årene fått alt fra saklig kritikk til voldstrusler etter å ha ytret meg i offentligheten. Og alt derimellom selvsagt, fra saklig, men polemisk debatt (noe som er helt fair), til rene usakligheter, videre til brev fra advokater og andre fiffige måter å forsøke å stoppe munnen min på.

Det jeg likevel alltid har vært bevisst på er at jeg som alle andre må tåle å bli motsagt når jeg ytrer meg. Om man kommer med tydelige meldinger i offentligheten, må man påregne å få tydelige meldinger tilbake. Og så lenge de meningene faktisk går på sak, kan man ikke løpe til tonepolitiet (eller overdommeren) og rope om personangrep. 

Vi har reelle problemer med ytringsfriheten i akademia. De senere årene har vi sett at hele fagfelt blir kraftig angrepet av personer i offentlige maktposisjoner i flere vestlige land. Fra USA til så nærme oss om Danmark kan både den akademiske friheten og ytringsfriheten bli innskrenket. Disse maktpolitikerne jobber gjerne i tospann med ekstreme miljø som kommer med trusler og hets mot forskere innen såpass varierte ting som klimaforskning, vaksiner, kjønnsforskning eller kritisk raseteori for å ta noen velkjente eksempler. 

 Jeg håper Bar kan bli med og ta kampen mot disse reelle og alvorlige utfordringene for akademisk frihet, heller enn å gjenta feilaktige påstander om hva jeg har skrevet på nytt og på nytt.