NTNUs styre vedtok å slå sammen eiendom og drift

De ansatte i servicefunksjonene er gull verdt for oss, sa Aksel Tjora. Han mente det blir fint å slå de to avdelingene sammen.

Aksel Tjora benyttet muligheten til å hylle de ansatte i de to avdelingene.
Publisert Sist oppdatert

Rektor fikk klar støtte på torsdagens styremøte til forslaget om å slå sammen Avdeling for campusservice og Eiendomsavdelingen.

- Mange spør hvorfor vi gjør det. Har vi ikke gjort god nok jobb? sa konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro da han gjenga noe av synspunktene som kom fram i medvirkningsrunden.

Han mente rektors redegjørelse i styrenotatet la vekt på å forklare hvorfor NTNU ønsker å slå sammen avdelingene.

Amalie Farestvedt er studentrepresentant, og sa:

- Det blir viktig framover ved intern organisering at det ikke føles som et prosjekt preget av hastverk. De ansatte bør få god tid til å mene noe om endringene.

Det var i slutten av juni at det ble kjent at rektor ønsker sammenslåing.

- All utvikling som er motsatt av norsk jernbanedrift, må være bra, konstaterte Aksel Tjora.

- Det er viktig å beholde denne typen servicefunksjoner, og at de ikke outsources, som det heter på nynorsk. Vi ser flere steder at renhold settes ut. Vi må ta godt vare på dem. De er gull verdt for oss. Det så vi under pandemien. At det nå blir en avdeling, blir sikkert fint.

Det var i det store og hele ingen innsigelser til sammenslåing, og etter en kort runde ble vedtaket deretter.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.