Ytring

Fadderuker og fyll er ikke synonymer

Jeg vil derfor varmt forsvare at det gjennomføres fadderuker også i framtida.

Vi har ingen myndighet til å forby studentene å feste, skriver Anne Borg i sitt svar til Trond Åm.
Publisert

«NTNU har et ansvar for studentfylla» er overskriften på et innlegg skrevet av Trond Åm. Nå handler det meste av innlegget om hyblifisering, en problemstilling som må håndteres politisk. Når Åm i samme innlegg peker på NTNU som ansvarlig for «massiv studentfyll», må jeg likevel kommentere påstanden.

La meg først minne om at NTNU er landets største universitet, med 42 000 studenter, mer enn 33 000 av dem studerer i Trondheim. Som et nasjonalt universitet rekrutterer vi studenter fra hele landet, også internasjonalt. I tillegg har byen studenter fra flere utdanningsinstitusjoner. Trondheim er med rette – og stor stolthet – jevnlig kåret til landets beste studentby. Æren for det har i stor grad studentene selv, som legger ned en formidabel innsats gjennom frivillig arbeid og et utall studentorganisasjoner.

De samme studentorganisasjonene sørger hvert år for å ønske nye studenter velkommen til byen – blant annet gjennom linjeforeningenes fadderuker. Målet er å bli kjent med andre studenter, stifte vennskap og få et sosialt nettverk. Vi skal huske at en stor andel av studentene er tilreisende, mange kjenner ingen andre når de kommer hit. Selv i landets beste studentby kjenner mange på ensomhet. En fersk undersøkelse viste oss at den psykiske helsen blant studentene er dramatisk forverret under pandemien. Fadderukene består av mange ulike arrangementer, og har fått et ufortjent rykte som synonym med festing – også den festinga som foregår lenge etter at fadderukeaktivitetene er avsluttet. Tvert imot er det mange, både foreldre og studenter, som har fortalt at fadderuken har vært uvurderlig for å skape en trygg og trivelig start på studietida. Jeg vil derfor varmt forsvare at det gjennomføres fadderuker også i framtida.

Så er det sterkt beklagelig at en liten andel av våre studenter – i likhet med mange andre i samme aldersgruppe – har en festkultur som går ut over andre. Det er ikke akseptabelt – og det er heller ikke representativt for flertallet av NTNU-studenter. Som universitet har vi tett dialog med linjeforeningene og andre studentorganisasjoner, og oppfordrer til å gjennomføre arrangementer som ikke fokuserer på alkohol og festing. Vi kommer til å intensivere den dialogen framover.

Vi har imidlertid ingen myndighet til å forby studentene å feste. De er voksne mennesker som har ansvar for egne handlinger. Å hevde at NTNU har «ansvar for studentfylla» er en påstand som faller på sin egen urimelighet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.