Chat GPT

Innrømte KI-juks: Enda en student utestengt fra NTNU

NTNUs nemnd for studentsaker har nå behandlet to av fire saker om KI-juks på eksamen. 

Studenten fikk eksamenen annullert, og blir utestengt fra NTNU i to semestre.
Publisert

Totalt fire saker hvor det er mistanke om bruk av KI har eller skal bli behandlet ved NTNUs nemnd for studentsaker. 

Fredag 13. september ble den første saken behandlet. Her ble en NTNU-student utestengt i to semestre for å helt eller delvis generere bacheloroppgaven med bruk av KI-verktøy. Bacheloroppgaven i seg selv ble annullert. 

Torsdag 5. oktober behandlet nemnda sin andre sak. Også her ble studenten utestengt i to semestre. 

- Studenten bekrefter å ha brukt Chat GPT i deler av eksamen. Det foreligger objektivt sett fusk og studenten har handlet forsettlig. Det er ikke oppgitt i oppgaven at KI-verktøy har vært brukt, skriver nemnda i deres begrunnelse. 

Eksamenen, som i dette tilfellet gjaldt et emne på 7,5 studiepoeng, ble annullert. 

Etter NTNUs studieforskrift kan manglende kildehenvisning bli betraktet som juks. Det står også spesifikt i NTNUs retningslinjer at «Å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse» er et eksempel på juks. 

Strenge krav til bevis

Sju saker har til sammen vært meldt inn til Avdeling for utdanning ved NTNU etter forrige semesters eksamener og kontinuasjonseksamener. Dette er saker hvor instituttet har mistenkt juks med KI, og bedt om en nærmere undersøkelse. 

- Da er saken på et veldig tidlig stadium. Etter at Avdeling for utdanning har fått de innmeldte sakene gjør vi en grundig vurdering med forhåndsvarsel til studenten, hvor studenten får mulighet til å uttale seg, sier jurist og seniorrådgiver Anne Marie Snekvik i Avdeling for utdanning. 

Deretter gjøres det en vurdering av om det er tilstrekkelig grunnlag for å reise sak om mistanke om juks for nemnda for studentsaker. 

- Det hender også at vi mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gå ut til studenten og dermed avslutter saken på det stadiet. Det kreves strenge krav til bevis i fuskesaker, sier Snekvik. 

Det er kun nemnda for studentsaker som har myndighet til å vedta annullering og utestenging på grunn av juks.

Følg UA på Facebook og Instagram.