Chat GPT

NTNU-student utestengt for KI-juks

Bacheloroppgaven viste flere tegn på at teksten ble generert helt eller delvis av KI-verktøy.

Nemnda skriver at en typisk svakhet ved bruk av KI-verktøy som Chat GPT eller lignende er feil og mangler ved angivelse av referanser.
Publisert Sist oppdatert

I juli ble det meldt at fem studenter ved NTNU var mistenkt for å bruke Chat GPT på eksamen. Nå er det fattet vedtak for flere av disse. 

I følge NTNUs regelverk er det forbudt «å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse».

- Det som er juks er om man lar Chat GPT utarbeide oppgaven eller deler av den, og ikke viser til Chat GPT som kilde, har prorektor for utdanning Marit Reitan tidligere uttalt til UA. 

Annulerte bacheloroppgave

Det er NTNUs nemnd for studentsaker som behandler saker hvor det mistenkes KI-juks. Én av disse ble behandlet i møte den 13. september i år. 

- Saken gjaldt en bacheloroppgave hvor det var mistanke om at oppgaven helt eller delvis var generert ved bruk av KI-verktøy. Eksamen ble annullert og studenten ble utestengt i to semestre, sier jurist Anne Marie Snekvik ved Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø.

Nemnda fant flere eksempler som tydet på at teksten ble generert enten helt eller delvis av KI-verktøy: 

En typisk svakhet ved bruk av KI-verktøy som Chat GPT eller lignende er feil og mangler ved angivelse av referanser. Typisk er at verktøyet kan si at informasjonen kommer fra den og den kilden uten at dette stemmer eller at verktøyet klarer å finne riktig kilde, skriver nemnda i deres begrunnelse. 

Videre skriver de at det foreligger objektivt sett fusk. 

- Nemnda bemerker at skyldspørsmålet er vurdert opp mot de strenge beviskravene som gjelder for denne type saker. Nemnda har utøvd denne strenge sensuren, og kommet til at studenten har opptrådt forsettlig ved å ha brukt kilder (KI-verktøy) uten å ha oppgitt dette.

Flere saker skal behandles

I tillegg til denne saken har nemnda fått oversendt tre saker hvor det er mistanke om bruk av KI som ikke er behandlet ennå. 

Tre fuske-saker er avsluttet. 

- Der har vi kommet fram til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å sende saken til nemnda, ut fra de strenge beviskrav som gjelder i denne type saker, sier Snekvik.

Følg UA på Facebook og Instagram.