Signerte avtale om ny regional medisinutdanning i Ålesund

- Er vi klar over hvor stor begivenhet dette er? Det vil stå i historiebøkene, sa Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge før samarbeidsavtalen ble signert.

Her signerer Siri Forsmo og Øyvind Bakke samarbeidsavtalen mellom NTNU og Helse Møre og Romsdal. Et stort medieoppbud fikk nyheten med seg.
Publisert Sist oppdatert

Den store begivenheten var at NTNU og Helse Møre og Romsdal nå får på plass et desentralisert utdanningsløp for legestudentene. Fra høsten 2023 blir de første 20 studentene ønsket velkommen til Ålesund.

På forhånd har legestudentene gjennomført de to første studieårene i Trondheim, deretter flytter de til Ålesund.

- Vi har god kompetanse på hvor viktig det er å flytte utdanning ut av de tradisjonelle universitetsbyene, eller å flytte dem langt unna sentrale strøk, sa administrerende direktør Stig Slørdahl under seansen ved NTNU i Ålesund.

Han slo et slag for desentralisert utdanning. Da Universitetet i Tromsø i sin tid ble opprettet, førte det til at 70 prosent av dem som tar utdanning der blir værende i Nord-Norge. Slik er det også med rekruttering av leger i Nordland, mente han. Studenter har lyst til å være der de utdanner seg.

- En helt ålreit dag

Slørdahl sto slipsløs bak talerstolen. Slipset var glemt igjen i bilen. Han fikk det da han var i Singapore og det er fullt av laks. Der bruker de den nordatlantiske laksen som symbol, den svømmer motstrøms, men vender alltid tilbake til riktig land og riktig elv. En slik kontakt ønsker de å ha med studentene sine.

Ferdig signert: Siri Forsmo undertegnet avtalen på vegne av NTNU og Øyvind Bakke for Helse Møre og Romsdal.

- Likedan vil vi at studentene vender tilbake til Ålesund og Møre og Romsdal for å få en yrkeskarriere der. Det blir lettere å rekruttere når vi får til legeutdanning her.

Nå foregår ikke signeringer slik at det er jubel og glede og hæla i taket. Men hovedpersonene greide ikke å legge skjul på hvor glade de er over at det blir desentralisert legeutdanning i Ålesund.

- Odd Børresen snakker om at det noen ganger er ålreit. Denne dagen er det helt ålreit. Dette blir viktig for helseforetaket og for NTNU. Vi har klart det! Ideen ble født for mange år siden, nå får vi til desentralisert legeutdanning. Yes, det er ålreit, dette har vi fått til, sa Slørdahl.

Først kom sykepleierne, så legene

Også for viserektor Annik Magerholm Fet var dette en gledens dag.

- En festdag vi har ventet på i lang tid.

Hun tok et sveip over hvordan utdanningstilbudet i Ålesund har utviklet seg. Sykepleierutdanninga har en historie tilbake til 1928. Da ble det etablert et treårig studium i Oslo. Sykehuset i Ålesund var ett av sykehuset hvor det ble plassert inn studenter. Først i 1974 fikk byen en sykepleierhøgskole. 20 år etterpå oppsto Høgskolen i Ålesund.

- I dag er sykepleierstudiet vår største enkeltutdanning her i byen. Nå er det en ny milepæl når vi nå kan utdanne våre egne medisinere. 95 år etter at sykepleierutdanninga kom til Ålesund for første gang, er det nå medisinstudentene som kommer hit.

Fet fortalte at Campus Ålesund allerede har begynt å legge til rette for dem som høsten 2023 kommer til byen. De skal bli godt mottatt, lovte hun.

- Vi vil at de skal bli boende og at vi beholder kompetansen i regionen. Det vil styrke fag og kvalitet i helsetjenesten i fylket.

Bredde og spiss

Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, sluttet seg til denne målsettinga.

- Målet er at flest mulig kommer tilbake etter at de er ferdige med spesialiseringsløpet på universitetssykehuset.

Han pekte på at sykehusene kan tilby studentene god breddekompetanse. At mange har doktorgrad vil bidra til at også spisskompetansen ivaretas.

- I Norge er det flest distriktssykehus, derfor får våre studenter virkelig brukt bredden på veien til en mer spisset kompetanse, sa Bakke.

- Må utnytte den kompetansen som fins

Siste taler ut var Siri Forsmo, dekan ved Fakultet for medisin og helse. I universitetssammenheng er fakultetet spesielt, sa hun, de må samarbeide tett med en annen sektor, nemlig helsetjenesten.

- Sykehusene er ekstremt viktig i utdanninga av helsepersonell, og også primærhelsetjenesten. De legestudentene som begynner i Ålesund i 2023, vil få en helt spesiell mulighet til å gjøre tersklene i helsetjenesten mindre store.

Forsmo viste til samme samarbeidsmodell i Levanger. Det desentraliserte tilbudet der ble etablert i 2018. NTNU skal ha vært første ut i Norden med å benytte denne studiemodellen i deler av medisinstudiet. Tanken har vært at studentene skal følge sykehuset på tvers av nivåene og få en bedre forståelse av sykdom og helse. Dette er det enklere å få til på mindre steder, mente hun.

- Det gjelder å utnytte den kompetansen som fins. Dette er et skritt på veien for å utnytte hele helsesektoren. Det er et veiskille og vi vil se mer av det. Både Bergen og Oslo snakker om det samme, men vi har kommet lengre, konstaterte dekanen.

Det er mange munnbind og lite pomp og prakt for tida, men signering ble det. Siri Forsmo signerte og Øyvind Bakke signerte. Annik Magerholm Fet tildelte dem hver sin blomsterbukett og Stig Slørdahl ville ta bilde av den historiske begivenheten. Alt tyder på at legestudentene får en kongelig mottakelse når de kommer til Ålesund høsten 2023.