Ytring

Ja, hos NTNU er det voksne hjemme

- Oksholen bør forstå at når ledere uttaler seg i en sak som denne så gjør de det på vegne av NTNU, ikke på vegne av seg selv, skriver Tor Grande i dette tilsvaret til gårdagens leder.

- Det som nå er viktig er å lære mest mulig av konflikten og håndteringen av den, skriver NTNUs konstituerte rektor Tor Grande
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

I en lederartikkel kommenterer Tore Oksholen hvem som uttaler seg på vegne av NTNU om konflikten ved daværende Institutt for historiske studier, som ble offentlig kjent i juni 2018. Konflikten ble omfattende dekket av Universitetsavisa. Universitetsstyret besluttet i 2019 å dele instituttet i to og at det skulle iverksettes et prosjekt for å gjenopprette fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Det foreligger nå en ekstern og uavhengig evalueringsrapport av gjenopprettingsprosjektet. Rapporten konkluderer med at forsvarlig arbeidsmiljø er gjenopprettet, men peker også på viktige risikomomenter i det videre arbeidet. Universitetsavisa har gitt rapporten fyldig omtale, og har fått omfattende kommentarer fra dekan Anne Kristine Børresen. 

Det er mitt ansvar som rektor å legge fram saken for styret i mars

Universitetsavisa har også fått kommentar fra OI-direktør Bjørn Haugstad, som forklarer at universitetsstyret vil få seg forelagt en sak om gjenopprettingsprosjektet i mars. 

Det er mitt ansvar som rektor å legge fram saken for styret i mars. Oksholen etterlyser imidlertid kommentarer fra andre som tidligere har hatt lederansvar fra NTNU Til dette er det et par ting å bemerke. For det første bør Oksholen forstå at når ledere uttaler seg i en sak som denne så gjør de det på vegne av NTNU, ikke på vegne av seg selv. Lederansvaret nå ligger hos meg, OI-direktør Bjørn Haugstad og dekan Anne Kristine Børresen.

 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

For det andre har spørsmålene Oksholen etterlyser svar på til felles at de omhandler forhold som går flere år tilbake i tid, som har vært meget grundig belyst for flere år siden, og som universitetsstyret har tatt stilling til for flere år siden. 

Derfor er det viktig både for NTNU generelt, og for de berørte fagmiljøene spesielt, å nå se fremover. Her gir evalueringen gode råd. Ansvaret for oppfølgingen ligger hos meg - og oss - som er ledere i dag. Det som nå er viktig er å lære mest mulig av konflikten og håndteringen av den, som Bjørn Haugstad sa til Universitetsavisa. Så enkelt – og vanskelig – er oppdraget vårt i denne saken.