studenttinget

Bekymret for at unøyaktig NTNU-manntall kan ha konsekvens for Gjøvik-representasjon

Iver Lieberg Stieng opplever hans bekymringer ble bagatellisert av Studenttingets ledelse. Det avviser leder Astrid Hilling.

Representant Iver Lieberg Stieng sier at selv om det ikke skulle være utslagsgivende i år, kan upålitlige tall utgjøre forskjellen for en sterkere representasjon for Gjøvik i Studenttinget.
Publisert Sist oppdatert

Under Studenttingets møte forrige uke tok representant fra Gjøvik Iver Lieberg Stieng opp bekymringer tilknyttet manntallet ved NTNU. Han mener tallene kan være feil.

- Jeg har fått oppgitt et tall fra ledelsen i Gjøvik som er høyere enn det tallet Studenttinget opererer med i sitt manntall, sier Stieng til Universitetsavisa.

Han er bekymret for at feil tall kan føre til feil i antallet representanter fra de ulike studiebyene ved NTNU.

I det nylig gjennomførte Studentvalget tilsa NTNUs manntall at det er 3945 studenter i Gjøvik, 2599 i Ålesund og 35 923 i Trondheim, opplyser leder av valgstyret og representant for studentene ved NTNU-styret, Roar Høiby Brakstad. Med 25 plasser på tinget skal disse forholdsmessig fordeles mellom de tre studiebyene gjennom Huntington-Hill-metoden for proporsjonal representasjon.

- Ifølge denne metoden skal Gjøvik ha to seter, mens Ålesund skulle hatt étt, men begge campus har et minimum på to representanter. Gjøvik, er nært å skulle ha tre, om veksten der fortsetter vil de nok snart være der, men per nå skal de bare ha to plasser, sier Brakstad.

Studentrepresentant ved NTNU-styret og leder av studentenes valgstyre, Roar Høiby Brakstad sier han er sikker på at antallet representanter i dag stemmer.

- Kan ikke være usikre på om vi har riktig representasjon

Stieng forteller tallet han har fått er rundt 4100 studenter i Gjøvik. Brakstad sier at om det skulle stemme vil det fortsatt ikke være nok til å få den ekstra representanten i år. Stieng presiserer at det viktigste likevel er prinsippet og at det helt klart er et usikkerhetsmoment knyttet til manntallet.

- Det kom tydelig fram under diskusjonen på torsdag at manntallet er dårlig. Vi kan ikke være usikre på om vi har riktig representasjon i Studenttinget. Selv om det ikke skulle være en stor nok forskjell i år, kan det være at det gjør det neste år, eller året etter, sier Stieng.

Han sier han ikke var spesielt imponert over måten Studenttingets arbeidsutvalg reagerte da han tok opp problemstillingen.

- Jeg opplevde at de trakk litt på skuldrene og bagatelliserte saken. De prøvde å komme med noen forklaringer på hvorfor det var noen tekniske utfordringer rundt tallene, men jeg opplever ikke at de svarte på noen av de prinsipielle problemene jeg la frem, sier han.

Mener opplevelse av bagatellisering er misforståelse

Leder i Studenttinget, Astrid Hilling, som også leder arbeidsutvalget er ikke enig i at saken ble bagatellisert.

- Jeg opplever at vi var veldig tydelig på at vi tar spørsmålet på alvor og at dette er noe vi har tenkt å følge opp videre. Vi er selvsagt enig i at det er viktig at vi til enhver tid har riktige tall. Nå kom denne saken opp som et eventuelt-punkt på møtet og vi hadde ikke mulighet til å forberede oss. Pluss at det var et hybrid-møte der Stieng deltok digitalt, med noen tekniske utfordringer, som nødvendigvis gjør kommunikasjonen litt vanskelig, så det tror jeg nok er en misforståelse, sier hun.

Leder av Studenttinget Astrid Hilling deler ikke oppfatningen av at de bare skal ha trukket på skuldrene da bekymringen ble tatt opp.

Hun forklarer at de allerede var i gang med å gjøre noen undersøkelser rundt manntallet.

- Det har vært bekymringer rundt noen tall ved enkelte fakultet. Studentene får beskjed hvert semester om at de må sjekke at de er riktig oppført i manntallet. Dessverre ser vi at det er veldig mange som ikke gjør det, sier Hilling og presiserer at de til enhver tid er avhengig av de tallene de får av NTNU, som igjen er avhengig av at studentene sjekker hvor de er oppført i manntallet.

Vanskelig å telle studenter ved NTNU

Hun sier det ikke er utenkelig at det kan forekomme feil når det kommer til studiested også og viser til problemet tatt opp av Johan Berg Pettersen i et innlegg i UA. NTNU vet ikke selv hvor mange studenter det har, skrev førsteamanuensisen, studieprogramlederen ved Institutt for energi og prosessteknikk og Programrådsleder ved Fakultet for ingeniørvitenskap forrige uke.

Leder for valgstyret Brakstad istemmer at dette er noe de tar på alvor og sjekker opp. Han sier de uansett vil være avhengig framover av at studentene selv oppgir informasjon til manntallet. Dette er presisert i regelverket til både NTNU og Studenttinget.

- Konkret må vi nok være enda tydeligere der. I dag legges det ut en melding på Innsida for å minne om å sjekke hvor de er tilhørighet. Kanskje kan vi sende ut en epost, sånn at flere får det med seg, konkluderer han.

Han legger til at Studenttingets valgreglement ble revidert senest i mars i år og at også Stieng var til stede der.