Vil si opp Schibsted-avtale som har gitt gratis avistilgang

Schibsted foreslo en ny strategi der studentene selv må betale for tilgang til deres produkter. Da sa Studenttinget NTNU nei.

Leder i Studenttinget Astrid Hilling sier at det ikke er aktuelt med en avtale som innebærer egenbetaling. Schibsted sier ingenting er besluttet enda.
Publisert

I 2016 inngikk Studenttinget en avtale med mediekonsernet Schibsted som har gitt gratis tilgang til NTNU-studenter på en rekke Schibsted-aviser. Dette imot at studentene eksponeres for målrettet reklame.

Etter studieåret 2022/2023 planlegger Studenttinget nå å si opp avtalen om Schibsted skulle velge å gå over til en strategi med egenbetaling.

- Schibsted har planer om å gå over til ny strategi, som vil innebære at studentene må betale for tilgang. Schibsted vil fortsatt gi studentene gratis tilgang i henhold til gjeldende avtale avtale ut studieåret 2022/2023. Når Schibsted går over til ny strategi vil Studenttinget si opp avtalen, sier leder i Studenttinget Astrid Hilling.

- Skal ikke innebære egenbetaling for student

Dette ble besluttet etter avtalen ble behandlet i en lukket sak under gårsdagens møte i Studenttinget. Saken var lukket etter ønske fra Schibsted. Der fattet representantene følgende vedtak:

«Studenttinget NTNU mener at...

  • Studenttinget skal ikke inngå avtaler med kommersielle aktører som innebærer egenbetaling for den enkelte student.»

Schibsted student gir per i dag gratis tilgang til 63,393 studenter ifølge deres egne nettsider. Per nå har de tilgang på Aftenposten, VG, E24, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Disse kommer fra de ni institusjonene som per i dag har en samarbeidsavtale med mediekonsernet: NTNU, NHH, BI, Oslomet, Høyskolen Kristiania, NMBU, USN, UIA og UIS.

- Utsetter strategien

Thomas Hovde fra Schibsted bedrift sier at det ikke er noen garanti for at de kommer til å legge om til en modell der studentene må betale selv.

- Det er litt flere ting som har skjedd paralellt her. Samtidig som at vi fikk beskjed fra Studenttinget NTNU om at de ikke er interessert i en sånn avtale har vi også bestemt at vi utsetter den strategien med minst et år, sier Hovde.

Han forteller at det ikke er en definitiv plan og at det er mye som kan endre seg underveis. Han står fast ved at enn så lenge så viderefører de avtalen som den står i dag.

- Det vi har ønsket er å tilby et dypere produkt som er bedre enn de de får gratis i dag til en eksklusiv pris. Men vi ser at det blir en litt annen avtale når vi ønsker å ta betalt for det.

- Er det flere av dere samarbeidspartnere i Schibsted student som har gitt samme beskjed?

- Studenttinget ved NTNU er de første til å si definitivt nei. Vi har kommunisert det samme til dem som vi har kommunisert til de andre studiestedene. Vi spiller med åpne kort, sier Hovde.