Tusenvis på venteliste, men ikke hos Sit: - Har ikke godt system

Sit har ikke en god måte å finne ut hvor mange som ikke får bolig hos dem etter de implementerte nytt system.

Sit hadde tidligere et ventelistesystem som de andre Samsipnadene, det endret de nylig.
Publisert

Siden studiestart har det blitt meldt om lange ventelister på studentbolig hos samskipnadene. De 10 000 meldte i kø av flere medier tidligere i uka involverer ikke Trondheim, Gjøvik eller Ålesund der det er Sit som står for boligtilbudet.

Dette er fordi de har, som Universitetsavisa tidligere har omtalt, implementert et bookingsystem for å erstatte listesystemet som var der tidligere.

Audhild Kvam tror eventuelle boligmangler løser seg raskt.

Men det betyr derimot ikke at det er flere boliger. Direktør for Sit Audhild Kvam sier hun kan skjønne bekymringen for at det kan være tall man ikke vet om.

- Per i dag har vi dessverre ikke et godt system for å se hvor mange som ikke får bolig, men det er noe vi jobber med å se på en løsning for, sier Kvam.

- Er inntrykket at det ikke er like stor mangel hos dere som andre steder?

- Det er nok en veldig spesiell situasjon i Oslo nå på grunn av leiepriser og et presset leiemarked. Mitt inntrykk er at det er ganske godt balansert i Trondheim i hvert fall, sier Kvam.

Ordner seg raskt for de fleste

Hun sier de opplever at boligsituasjonen pleier å løse seg ganske raskt etter semesterstart for de fleste av de som ikke har fått bolig også, etter hvert som folk takker nei, eller ender opp med å ikke dra på studiet sitt. I mellomtiden har man et tilbud gjennom Study Trondheim som heter «Tak over hodet» hvor man kan leie billig hotellrom.

I sine byer sier Kvam at andelen studentboliger ligger på rundt 14-16 prosent. Ønsket er at det skal ligge på 20 prosent.

- Samtidig er det litt ulike forutsetninger i byene. I Gjøvik er det for eksempel en del flere deltidsstudenter. Det er også gjerne en del eldre studenter, så de har gjerne litt ulike behov, forteller hun.

- Avhengig av et privat marked

Hun presiserer at de ønsker å bygge flere studentboliger og har flere prosjekter planlagt, men med dagens prisvekst i byggebransjen har det vært vanskelig å bygge innenfor kostnadsrammen som staten har satt. Kvam sier det er viktig at regjeringen gjør noe med dette for at vi kan bygge enda flere studentboliger framover.

- Vårt mål er å ha lavere priser enn det private markedet, samtidig som studentene skal oppleve en god kvalitet og et inkluderende og godt bomiljø. Dette vil også påvirke det private leiemarkedet til å holde prisene lavere enn om vi ikke hadde vært der. Samtidig er vi avhengig av et godt privat leiemarked for å ha nok boliger til våre mange studenter, sier hun.