NTNU kan måtte kutte 600 stillinger i løpet av noen år

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad sier NTNU må kutte rundt 70 stillinger i året i flere år framover. - Enkelte institutter kan være nærmere å måtte ty til oppsigelser hvis de ikke nå får tatt grep som virker, sier Haugstad.

Bjørn Haugstad sier at NTNU kanskje må tilbake til 2018-nivå når det gjelder antall ansatte.
Publisert

UA har i flere artikler pekt på at fakulteter ved NTNU må kutte i budsjettene sine. Fakultet for naturvitenskap og Fakultet for ingeniørvitenskap må begge skjære ned på antall ansatte, og onsdag kveld ble det klart at utgiftene ved MH-fakultetet må ned med minst 30 millioner.

- Dersom du hadde gjort en enkét blant dekanene ved NTNU nå, ville det nok vært bred enighet om at det strammere tider. Men disse tre omtalte fakultetene er nok blant dem som sliter mest, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

Han sier NTNU nå må omstille seg.

- Det har gått flere år siden NTNU hadde en realvekst av betydning. NTNU har stort sett ligget flatt i 4-5 år, og hadde i 2022 en realnedgang i bevilgninger. Men i den samme perioden har vi likevel fortsatt å ansette folk. Det betyr at vi har ganske mange flere ansatte nå enn for fire år siden, og vi har også økt i 2022. Nå har vi kommet dit at dette ikke kan fortsette, sier Haugstad.

Kan måtte kutte 600 stillinger

Haugstad forteller NTNU kanskje må tilbake til 2018-nivå når det gjelder antall ansatte.

- Med så stor lønnsandel som NTNU har, er det ansatte som er den store spareposten. Vi økte med 100 ansatte i 2022, og 2-300 året før der. Dersom NTNU må tilbake til 2018-nivå, så betyr det at vi iallfall må ned på ca. 600 færre stillinger enn i dag, sier Haugstad.

NTNU planlegger med at det blir en realnedgang på 70 millioner kroner i året i noen år framover.

- Det vil røft regnet tilsvare en reduksjon på ca. 70 personer per år. Vi skulle gjerne hatt disse personene, men nå er det jo ca. 10.000 som får lønnsslipp ved NTNU, så prosentmessig er det ikke voldsomt, sier Haugstad.

Han skjønner at det er vanskelig for organisasjonen å omstille seg fra vekst til nedgangstider.

- Men nå er det viktig at vi tar grep i tide slik at vi slipper mer dramatiske grep senere fordi vi utsatte å ta tak. Vi har gode muligheter til å gjøre dette uten bruk av dramatiske virkemidler som oppsigelser, sier Haugstad.

Noen institutter nærmere oppsigelser

- Kan man være sikker på å slippe oppsigelser?

- Enkelte institutter kan være nærmere å måtte ty til oppsigelser hvis de ikke nå får tatt grep som virker. Jeg vil ikke navngi noen nå. Men vår største bekymring er hvis organisasjonen nå ikke forstår alvoret. Heldigvis gjør alle fakulteter og Vitenskapsmuseet det, sier Haugstad.

- Burde NTNU sett tidligere at vinden snudde, og latt være å ruste opp med så mange nye stillinger?

- Det er alltid mulig å se bakover, men jeg tror ikke det er grunn til å bruke mye tid og anger på at vi har havnet der vi er. NTNU har også hatt pålegg fra departementet om å få ned avsetningene, og ikke samle opp så mye penger på bok, så vi har fått beskjed om å holde aktivitetsnivået oppe. Fakultetene skulle nok gjerne hatt disse pengene nå.

Må omfordele midler internt

Haugstad forstår at omstillingen kan skape uro i organisasjonen, særlig blant de mest utsatte fakultetene. Det blir også trolig nødvendig å omfordele midler internt.

- Noen studieretninger og institutter mener det er så stor etterspørsel etter deres fagfelt at de tvert imot bør ekspandere. Men i så fall må andre fagfelt reduseres tilsvarende. Oppdraget med å finne gode kriterier for omprioritering har dimensjoneringsutvalget, sier Haugstad.

UA har tidligere skrevet om dimensjoneringsutvalget, og at NTNU kan måtte gjøre endringer og kutt i studietilbudet.

- Ser du for deg at omfordelingen blir en vanskelig prosess?

- Det er klart at det blir temmelig krevende. NTNU tiltrekker oss gode studenter, og det er en enkel oppgave å peke på hvor vi kan øke. Det er vanskeligere å peke på hvilke institutt og studieretninger vi skal ta midler fra, sier Haugstad.