helsefag kan bli nedlagt

Svarer MH-ledelsen: - Dere har regnet feil

Ledelsen i Trondheim hevder at utdanning i Gjøvik går med tap. Regnestykket bestrides av programansvarlig i Gjøvik.

MH-dekan Siri Forsmo får kritikk for beregningsmåten som er anvendt for å begrunne kutt i helsefagutdanningen på Gjøvik.
Publisert

Nå har programansvarlig for palliativ omsorg i Gjøvik Astrid Rønsen fått et regnestykke av instituttleder i Gjøvik som skal vise hvorfor utdannelsen sliter økonomisk. 

Rønsen bestrider gyldigheten av regnestykket som konkluderer med at utdanningen går én million kroner i minus per år. Regnestykket har ikke NTNU ønsket å presentere i UA.

Det regnestykket hun har fått presentert tar utgangspunkt i et studentopptak på 20 studenter som skal gi en inntjening på 546 000 pr år. 

- Vi tar opp 30 studenter, fastslår hun. Dessuten er grunnlaget for inntjening basert på opptak annen hvert år. Hadde en brukt siste årenes erfaringstall med årlig opptak ville inntektsgrunnlaget pr år vært det dobbelte. Da går denne utdanningen i null eller pluss.

Hun reagerer på at beslutning om nedlegging av studieprogram baserer seg på tall som etter hennes oppfatninger er direkte misvisende.

- Når utgangspunktet er feil, blir svaret feil.

Endret til annethvert år

De siste årene har utdanningen hatt årlig opptak. Dette ble endret i fjor uten at studieprogramansvarlige ble involvert. 

- I tillegg har vårt fagmiljø bidratt til inntekter ut over egen utdanning de siste årene knyttet til eksternt oppdrag, sier Rønsen. 

Nå etterlyser hun en mer detaljert oversikt over økonomien slik at hun og Gjøvik kan ta større del i prosessen. 

Skal drøftes i LOSAM

Dekan Siri Forsmo skriver i en epost til UA at deres vurdering av utdanningens økonomiske bærekraft er basert på beregninger som institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG) har gjort om ressursbehov og aktivitet. 

Det konkrete regnestykket går hun ikke videre inn på.

- Beregningene inngår som en del av beslutningsunderlaget når det skal drøftes i Losam. Jeg er ikke i tvil om behovet for utdanningen og at helsepersonell får mer kunnskap om palliativ omsorg. Fakultetet kan allikevel ikke tilby utdanninger uten at vi har økonomi for å lønne underviserne, skriver MH-dekanen.

Følg UA på Facebook og Instagram.