Ocean Space Centre har fått nytt navn

Etter at Språkrådet krevde navneendring, satte NTNU og Sintef ned et navneutvlag. Mandag 7. november ble det nye navnet avduket med en markering på Tyholt.

Ocean Space Centre har fått nytt navn både på norsk og engelsk.
Publisert Sist oppdatert

Det nye navnet på Ocean Space Centre blir Norsk havteknologisenter. På engelsk blir det nye navnet The Norwegian Ocean Technology Centre.

- Det nye navnet fremhever at senteret er et nasjonalt senter for havteknologi. Navnet bidrar til å styrke forståelsen for hva fagmiljøene på NTNU og Sintef arbeider med, og at dette er viktig for å sikres Norges posisjon som ledende havnasjon, skriver rektor Anne Borg i en pressemelding.

Norsk havteknologisenter blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, og er samarbeid mellom NTNU og Sintef Ocean.

- Hav og teknologi favner bredden i forsknings- og undervisningsområdene til senteret. Temaene er forankret til eksisterende og kommende satsinger på og i havet, det relaterer navnet til to av kriteriene til NTNUs navnepolitikk – det er både beskrivende for temaet og fagområdet vi jobber med, skriver leder av styringsgruppen og navneutvalget Olav Bolland i pressemeldingen.

Språkrådet krevde navneendring

Høsten 2021 fikk NTNU beskjed fra Språkrådet om å finne og ta i bruk et norsk navn på senteret, ettersom retningslinjene for navnelaging i staten ikke gir anledning til kun å ha et engelsk navn.

Norsk havteknologisenter bygges på Tyholt i Trondheim.

«Vi har blitt gjort oppmerksom på at et nytt senter ved NTNU, Ocean Space Centre, bare har fått navn på engelsk», skriver seksjonssjef Margrethe Kvarenes i Språkrådet i et brev til NTNU ved prorektor Tor Grande.

- Vi har hatt en god navnefaglig prosess, og resultatet er glitrende. Her går NTNU, SINTEF og Statsbygg foran med et godt eksempel. De har tatt sitt språkpolitiske ansvar og viser at norsk språk duger, skriver Språkdirektør Åse Wetås i pressemeldingen.

Etter innspillet fra Språkrådet om å finne et norsk navn på Ocean Space Centre, har NTNU og Sintef utnevnte et navneutvalg med mandat til å foreslå nytt navn på senteret. Navneutvalget mottok i alt 525 innspill fra organisasjonene og andre i nærmiljøet.

Både seriøse og useriøse navneforslag

Rektor Anne Borge trakk fram flere an navnene som ble foreslått.

Rektor Anne Borg tror det nye navnet kommer til å feste seg fort.

- Jeg er veldig godt fornøyd med det nye navnet. Det klinger bra, og det forteller nettopp hva senteret handler om som er hav og teknologi, sier Borg

Borg fortalte at det ble sendt inn 525 navneforslag av både seriøs og useriøs karakter. «Yardy McYardface» var et det de mer humoristiske forslagene rektor trakt fram.

- Man har gått tidlig i dialog med Språkrådet. Navneutvalget fikk hele 525 forslag, noen litt mer humoristiske, og så har utvalget jobbe med det og hatt i bakhode de retningslinjene som Språkrådet har, sier Borg

- Navnet kommer nok ikke som en overraskelse for de ansatte

Bolland forteller at navnet er litt traust, men at det følger det viktigste kriteriet.

Leder av styringsgruppen og navneutvalget, Olav Bolland forteller at prosessen med å finne et nytt navnet startet for nesten et år siden, da Språkrådet oppfordret dem til å komme med et godt norsk navn.

- Det har vært en ganske omfattende prosess med innspill og medvirkning fra de ansatte. Så navnet kommer nok ikke som en overraskelse for de ansatte.

Bolland forteller at det mest førende har vært at navnet skal si noen om hva som skal skje i senteret.

- Jeg er fornøyd med det navnet vi landet på. Du kan si det er litt traust navn, men det fungerer gjennom å beskrive hva det er egentlig handler om. Navnet viser at det er havteknologi vi skal jobbe med. Det var nok det viktigste kriteriet, og det de fleste i navnekomiteen jobbet ut ifra, sier Bolland

Bolland avslutter med å si at Ocean Space Centre er godt innarbeidet og det nok vil ta litt tid å bli kvitt det navnet.

- Det blir spennende å se om det her ender opp som et trebokstaversforkortelse på etter eller annet vis. Når det er et navn som tar litt tid å si med flere stavelser, som det nye navnet er, er det en tendens med at det ender opp en trebokstavers- eller tobokstaversforkortelse.

Artikkelen oppdatert med kommentarer fra rektor Anne Borg og leder av styringsgruppen og navneutvalget Olav Bolland.