Språkrådet krever at NTNU finner et norsk navn på Ocean Space Centre

Det er ikke lov å kun ha et engelsk navn, skriver Språkrådet i et brev til universitetet.

Ocean Space Centre må skifte navn, hvis Språkrådet får det som de vil.
Publisert Sist oppdatert

Beliggenheten til Ocean Space Centre har vært omdiskutert den siste tiden. Nå setter Språkrådet et kritisk søkelys på senterets internasjonale navn.

«Vi har blitt gjort oppmerksom på at et nytt senter ved NTNU, Ocean Space Centre, bare har fått navn på engelsk», skriver seksjonssjef Margrethe Kvarenes i Språkrådet i et brev til NTNU ved prorektor Tor Grande.

Språkrådet henviser til retningslinjene for navnelaging i staten. Ifølge disse retningslinjene er det ikke anledning til kun å ha et engelsk navn.

Regelen er også presisert i et rundskriv fra Kulturdepartementet.

- Norsk er det offisielle språket

Språkrådet ber derfor NTNU om å finne og ta i bruk et norsk navn på senteret, slik at navnepraksisen blir i tråd med lovverket. Språkrådet tilbyr seg også å bistå i prosessen.

Seksjonssjef Daniel Ims kommenterer saken for Språkrådet.

– Hvorfor er det viktig å ha et norsk navn på offentlige bygg?

– Norsk er det offisielle og samfunnsbærende språket i Norge. Slik ønsker vi det skal fortsette. Ved å bruke norsk gjør vi navnene tilgjengelige for alle innbyggerne i Norge. I tillegg vil et norsk navn fortelle at dette er et senter som er tilknyttet NTNU - et norsk universitet, sier Ims.

Seksjonssjef ved Språkrådet, Daniel Ims sier det er en økende trend med bruk av engelske navn i norsk offentlig sektor.

Et økende problem

Prinsippet om at navn på offentlige virksomheter skal være på norsk, er nå også tatt inn i lov om språk, som blir gjeldende fra 1.1.2022.

– Det er et økende problem at det offentlige bruker engelske navn. Derfor har det blitt nødvendig å presisere plikten til å bruke norske navn, sier Ims.

Les også: NTNU viser ikke vilje til å følge målloven, skriver Språkrådet. NTNU ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

For NTNU har ikke noe valg her, ifølge Ims.

– Her har NTNU en plikt til å ha et norsk navn. Så kan de også ha et engelsk navn, som et tillegg til det norske. Men vi anbefaler at det norske navnet brukes i Norge.

– Hvorfor brukes i økende grad engelske navn, tror du?

– Det er jo litt rart at man ikke tenker på kommunikasjonen med det norske samfunnet. Men det er nok knyttet opp til at engelsk er det dominerende språket i internasjonale forskningsmiljøer, sier Ims, og forsikrer om at Språkrådet gjerne vil gi råd dersom NTNU trenger hjelp til å finne et norsk navn på Ocean Space Centre.

Universitetslektor ved NTNU opplyste Språkrådet

Det er universitetslektor Viggo Gabriel Borg Pedersen ved NTNUs Institutt for maskinteknikk og produksjon som gjorde språkrådet oppmerksom på saken om senteret. Han har også tidligere latt seg intervjue av Universitetsavisa om bruk av norsk språk ved NTNU. Han mener navnet er et eksempel på anglifiseringen av universitetet.

Les også: Mener engelsk fortrenger norsk som arbeidsspråk ved NTNU.

- NTNU går i en uheldig retning når det gjelder språk. Så begynte jeg å tenke på navnet Ocean Space Centre. Det er et unorsk navnevalg, det burde jo kalles Havromssenteret.

Pedersen savner fra Språkrådets brev til NTNU at Språkrådet er tydelig på hvilket navn som burde stå på skiltet når Ocean Space Centre, eller Havrromssenteret, står klart.

- Det er klart at der burde det norske navnet stå. På det nåværende senteret står det Marinteknisk senter. Det synes jeg er et fint navn, sier han.

Viggo Gabriel Borg Pedersen sier det er flere steder ved NTNU som ikke har navn på norsk.

Ønsker fullstendig gjennomgang av navn ved NTNU

- Navnet Ocean Space Centre har jo hele tiden blitt brukt av alle fra NTNU, til pressen og politikere, helt opp til statsminister Erna Solberg, hva tenker du om at ingen har reagert på dette tidligere?

- Ja, det bekymrer meg virkelig, svarer Pedersen. Det er uheldig at disse ikke har et mer bevisst forhold til den viktigste kulturbæreren vår, det norske språket.

Pedersen mener det er flere steder rundt på NTNU som har utenlandske navn og skiltet på utenlandske språk.

- Mitt forslag til språkrådet er at det gjøres en fullstendig gjennomgang av navn ved NTNU. Jeg ønsker ikke å opptre som lokalt navneombud. Her har jeg tatt fram et uheldig eksempel. Så burde det være opp til NTNU og komme opp med en liste som viser at man har rettet opp uheldig navnebruk andre steder ved NTNU.

Ocean Space Centre er arbeidstittel

Universitetsavisa har kontaktet prorektor for forskning og formidling ved NTNU, Tor Grande, han svarer følgende i en epost:

«Det stemmer at vi har fått en slik henvendelse fra Språkrådet. Vi er i en prosess med å finne et norsk navn og vil primært benytte det når finansiering av senteret er vedtatt av Stortinget. Ocean Space Centre er en arbeidstittel som har vært brukt i prosjektet frem til nå.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.