Bovim måtte berolige usikre sunnmøringer

ÅLESUND: Hastverk og frykten for å bli spist av store NTNU ble et tema da rektorene møttes i Ålesund.
Gankse fullsatt auditorium og 130-150 mennesker hadde møtte frem for å høre de fire rektorene snakke om det som skal bli NTNU campus Ålesund. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Gankse fullsatt auditorium og 130-150 mennesker hadde møtte frem for å høre de fire rektorene snakke om det som skal bli NTNU campus Ålesund.  Foto: Tore Oksholen

Onsdag morgen, noen timer før allmøtet med de ansatte ved høgskolen i Ålesund, satt de fire institusjonenes universitetsledere i møte. Et av temaene de diskuterte der, var hvordan man best presenterte den kommende fusjonen. Det første som ble nevnt var frykten for å bli spist av store NTNU.

Det ble også noe av det første som NTNU-rektor Gunnar Bovim tok opp ved starten av allmøtet.

- Dette er ikke et fiendtlig oppkjøp, forklarte Bovim. Man skal fremdeles få beholde en egen identitet.

Så mange spørsmål, så få svar

Dette var andre dag av fusjons-rektorenes campusreise. Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland og Gunnar Bovim fra henholdsvis Ålesund, Gjøvik, HiST og NTNU møtte ansatte og studenter ved HiÅ. På forhånd var det allmenn enighet blant de gjestende UH-lederne om at allmøtet i Gjøvik dagen i forveien hadde forløpt nokså fredelig.

- Kom det til å bli likedan her? undret man seg.

De mulige spørsmålene er mange, og de fleste har til felles at det ikke fins sikre svar.

Hvorfor så fort?

- Vi har et stort informasjonsbehov, sa den første i salen som tok ordet, Gunnhild N. Furnes. Furnes er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved høgskolen.

- Hvorfor så fort, spør hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Gunnhild N Furnes. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

- Hvorfor så fort, spør hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Gunnhild N Furnes.  Foto: Tore Oksholen

- Vi lurer blant annet på hvorfor dette må gå så fort. Hvorfor første januar neste år? Første januar året etter det igjen, 2017, har også vært nevnt. Hvordan blir arbeidstakernes interesser ivaretatt i dette? undret Furnes.

Et annet forhold hun nevnte var ansattes uro for egne arbeidsplasser. En annen i salen fulgte opp ved å uttrykte bekymring for lang avstand til sentrale beslutningstakere, og undret hva man har tenkt omkring det.

- Mister ikke jobb på grunn av fusjon

- En fortløpende, uformell dialog er svært viktig, forsikret Bovim.

- Grunnen til at jeg har satt 1/1 2016 som en mulig dato for iverksetting av fusjonen, er at det er det jeg har hørt fra departementet. Om vi kunne behøvd mer tid? Det kunne vi nok. Jørn her (Wroldsen) har holdt på i 15 år med universitetet i Innlandet, det ble ikke noe av. Jeg tror ikke mer tid nødvendigvis hjelper så mye, sa NTNU-rektoren.

Stor fusjonsfart, store krav. Så høyt legger HiG-rektor Jørn Wroldsen lista, mens NTNU-rektor Gunnar Bovim følger skeptisk med. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Stor fusjonsfart, store krav. Så høyt legger HiG-rektor Jørn Wroldsen lista, mens NTNU-rektor Gunnar Bovim følger skeptisk med.  Foto: Tore Oksholen

Helge Klungland adresserte uroen for egen arbeidsplass.

- Det er ingen som bør miste jobben på grunn av en fusjon – men det kan godt hende at egne arbeidsoppgaver blir påvirket, sa han.

Hvorfor ikke la det gå fortere

En annen i salen ymtet frampå om ikke man burde speede opp navneendringen.

- Det kan gå studenter rundt som avlegger siste eksamen i nær framtid og som lurer på om de kommer til å få et vitnemål fra en institusjon – høgskolen i Ålesund – som vil være totalt ukjent i løpet av få år, sa han.

En student spurte om når studenter i Ålesund vil kunne få diplom hvor det står ”NTNU”.

Til det siste svarte Bovim at første januar neste år er den sannsynlige datoen.

Det ble også spurt om når hjemmesida til nye NTNU kommer opp. Svaret var at det er mer snakk om uker enn måneder.

I samme båt – men hvor i båten

En i salen adresserte et utsagn en av rektorene kom med, om at i denne prosessen er alle i samme båt.

- Det er greit det, men er det sånn at noen seiler på første klasse mens andre befinner seg i tredje? Hva med for eksempel forskningstid. Skal noen få beholde sine 50 prosent også etter fusjonen,  mens den i nabokontoret og som kom fra en høgskole må greie seg med 20?

Bovim svarte at man ser ikke på forskningstid som den enkelte forskers private eiendom. Klungland presiserte at ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det vanlig at forskere har femti prosent av tida satt av til forskning.

Synnes la til at man her i Ålesund satser mye på å skaffe til veie eksterne forskningsmidler, slik at man kan frikjøpe vitenskapelig ansatte til forskning.

Fest – på Dombås?

- Hvordan skal man opprettholde den daglige driften: Fagmiljøene skal drive med fag, ikke fusjon? var et annet spørsmål.

Synnes’ svar var at det i all hovedsak er business as usual, men at man får en del ekstra.

- Det blir mye å gjøre, men vi er lovt ekstra midler til å klare av med utfordringene. Det viktigste vi skal drive med i tida som kommer, er god undervisning, slo HiÅ-rektoren fast.

Wroldsen tok så ordet og la til at han var blitt utfordret under gårsdagens allmøte i Gjøvik på om de ansatte er enig i fusjonsplanene, og han svarte at det tror han, med risiko for å bli arrestert umiddelbart av de fremmøtte.

- Jeg våger å si det samme her, sa Gjøvik-rektoren.

Litt etter spurte en om man ikke kunne ha en felles fest. Til det svarte Bovim at han er for at folk fester sammen.

- Spørsmålet er naturligvis hvor festen skulle blitt holdt. Noen har kikket på kartet og sagt at det må bli i nærheten av Dombås.

- I don´t understand anything

En noe treg forsamling kom etter hvert godt i gang, og spørsmålene fortsatte å strømme på, selv om møteleder Synnes indikerte at tida var i ferd med å renne ut.

En sa: Det er bedre med kaotisk handling enn med velordnet handlingslammelse. Til det nikket rektorene ganske unisont.

- Vil studenttallet øke i Ålesund? undret en studentrepresentant.

Bovims svar var at kvaliteten på studentene skal være høy, og bli enda bedre.

Så reiste én seg og proklamerte på engelsk:

- I have listened to you guys, and I must say that I don´t understand anything. Til dette svarte Gunnar Bovim følgende:

- You have come to the right meeting.

Det er greit det, men er det sånn at noen seiler på første klasse mens andre befinner seg i tredje? Hva med for eksempel forskning?

Ansatt, Ålesund.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.