Søkerlista er klar 

Disse ønsker å bli instituttleder innenfor cybersikkerhet-feltet

Basel Katt har vært konstituert instituttleder siden Nils Kalstad sluttet som instituttleder i januar. Nå er søkerlista klar, og Katt ønsker å fortsette i stillingen som instituttleder ved det aktuelle instituttet. 

8 personer har søkt på stillingen som instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Vedkommende skal lede instituttet som har campus både i Gjøvik (90 ansatte) og Trondheim (42 ansatte), samt en ansatt i Ålesund. Oppstart i jobben er 1. august 2024.
Publisert Sist oppdatert

14.april gikk søknadsfristen ut for å søke seg til jobben som instituttleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. 

Ved instituttet forskes det på cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. 

Arbeidssted i to byer 

1. januar i år ble Basel Katt konstituert instituttleder etter at Nils Karlstad sluttet i stillingen. Personen som får stillingen vil være ansatt i en åremålsstilling i på fem år, og den som ansettes i stillingen vil ha arbeidssted både i Trondheim og Gjøvik, med hovedarbeidssted i Gjøvik.

Til UA forteller Katt at han kjenner instituttet veldig godt, og han har arbeidet ved instituttet i forskjellige lederroller helt siden det ble opprettet. 

- Jeg tror jeg kan bidra bra til å utvikle retningen til instituttet fremover, og takle utfordringer som måtte oppstå, sier han.

Det er også en annen NTNU-ansatt å finne på søkerlista. Mohammad Derawi er i dag Professor ved Institutt for elektroniske systemer, som er ved samme fakultet.

Disse har søkt på stillingen:

Mohlsen Hosamo, 52, cyber security consultant, Bjerke

Zhao Yuan, 36, Nanyang Technological University, Singapore

Ifeanyi Achi, 44, Alex Ekwueme Federal University, Nigeria

Jayachander Surbiryala, 35, overingeniør, UiS, Strand

Mohammad Derawi, 38, professor, Vestre Toten

Sashidharan Komadur, 45, forskningsleder, Hamar

Basel Katt, professor, Gjøvik

Rolf Martin Schonhowd, IKT tjenester innen industrianalyse, rådgivning og konsulentengasjement, Gjøvik 

Følg UA på Facebook og Instagram.