Spionmistenkt UiT-forsker arrestert: - En trussel mot grunnleggende nasjonale hensyn

En brasiliansk statsborger er pågrepet på vei til jobb på Universitetet i Tromsø. PST mistenker at han er russer og er i Norge med falsk identitet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til TV 2 at de fikk en anmodning fra PST om å utvise mannen.
Publisert Sist oppdatert

Saken er utvidet med blant annet kommentarer fra Emilie Enger Mehl.

– Vi har bedt om at en brasiliansk forsker ved Universitetet i Tromsø utvises fordi vi mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NRK.

Mannen i 30-årene ble framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø tirsdag, og politiet fikk medhold i å internere ham i fire uker.

PST skrev på Twitter tirsdag ettermiddag at de har iverksatt etterforskning. Mannen er foreløpig mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, og for ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

– Betydelig unndragelsesfare

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til TV 2 at de fikk en anmodning fra PST om å utvise mannen.

– Det var fordi han etter deres vurdering utgjorde en trussel mot grunnleggende nasjonale hensyn. Derfor har Justisdepartementet vurdert det og fattet en beslutning om å sende ham et forhåndsvarsel om utvisning, sier Mehl.

Mannen har 14 dager på seg til å svare på forhåndsvarselet.

Tingretten skriver i sin kjennelse at forhåndsvarselet fra Justisdepartementet ble sendt 20. oktober etter mistanke om at mannen er i Norge på oppdrag for russiske myndigheter, og at han kan være russisk borger med uriktige brasilianske identitetspapirer.

– Det er ikke senere fremkommet noe som tilsier at Justisdepartementets vurdering ikke er riktig. Tvert imot underbygges denne av vedkommendes opptreden i retten, og retten legger departementets vurdering til grunn, heter det videre.

UiT-rektor Dag Rune Olsen reagerte med sjokk da han fikk vite om arrestasjonen.

Tingretten mener unndragelsesfaren er betydelig. Fordi det dreier seg om en utenlandssak, er mannen internert – ikke varetektsfengslet.

Forsker ved UiT

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Hans forsvarer, advokat Thomas Hansen, sier til TV 2 at mannen stiller seg uforstående til anklagene.

– Derfor begjærte han seg også løslatt, sier Hansen.

Mannen har verken russisk eller norsk statsborgerskap.

Dette er ifølge NRK første gang PST har pågrepet en person de mener er illegalist i Norge. Mannen kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021. Her har han blant annet forsket på nordområdene og hybride trusler.

Følger opp berørte

– PST er bekymret for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene, sier Moe.

Informasjonen kan bli misbrukt av Russland, frykter PST.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Tromsø opplyser til Dagbladet at de ble orientert om saken mandag.

– Vi er opptatt av å følge opp de av oss som har jobbet rundt vedkommende. Vi vil etter hvert snakke med dem som er berørt, sier han.