NorwAI

Hoel på NTNU: Vil prioritere å løse flaskehalsen i KI-forskning

Under mandagens besøk hos NorwAI lovte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel at regjeringen vil prioritere KI-infrastruktur framover. Han kan likevel ikke love noe ny miliard med det første.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel ønsker nasjonal kontroll med KI-utviklingen.
Publisert Sist oppdatert

Mandag morgen fikk forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel demonstrert norske språkmodeller av studenter ved NorwAI på Gløshaugen.

- Vi er helt avhengige av at norske forskningsmiljø henger med og er i front på KI, sa Hoel til Universitetsavisa i etterkant av framvisningen.

Fakta

NorwAI og NorGPT

Forskningssenteret NorwAI - Norwegian research Center for AI Innovation ved NTNU jobber med å utvikle varianter av «norsk chat GPT», blant annet NorGPT, som er en generativ språkmodell basert på norske data. De har også som mål å utvikle en modell «med full åpenhet bygd på norske verdier».

Hoel er tydelig på at Norge trenger norske språkmodeller både på grunn av språk-, kultur- og datasikkerhetshensyn. Nå ønsker også regjeringen å tilrettelegge for mer forskning på området ved å prioritere sentral infrastruktur som tungregnekapasitet.

- Alle er utålmodige

Da den norske språkmodellen NorGPT hadde sin første offentlige visning i august i fjor, ble den hyllet som en mulig redning for det norske språket. Men selv da var man ærlige om at behovet for ressurser var enormt.

- Vi må ha utbygging av regnekraft i Norge. Det vil være et stort behov for dette framover, ikke bare for oss men hele samfunnet som sådan, sa Jon Atle Gulla, direktør for NorwAI, den gang.

Direktør for NorwAI Jon Atle Gulla ønsker seg investeringer i milliardklassen når det kommer til infrastruktur for KI.

Mangelen på regnekraft var beskrevet som en av de største flaskehalsene for prosjektet, og slik er det fortsatt. Under framvisningen mandag la Gulla vekt på at de fortsatt ikke har en maskin som er kraftig nok til å gjøre det de vil gjøre.

- Her trengs det investeringer i milliardklassen, forklarte Gulla, og innrømte at det er et ekstremt kostnadskrevende prosjekt. Allikevel var han tydelig på at prosjektet også kommer med en ekstremt stor nytteverdi.

Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Hoel enig i.

- Jeg forstår alle som er utålmodige. Det er vi også. Men vi har et godt utgangspunkt, og så må vi bygge på det gode som har vært gjort, sa ministeren.

Han vektla også hvor viktig det blir å ha en nasjonal kontroll med utviklingen.

- Det blir uhyre viktig for samfunnsendringen framover, poengterer Hoel.

Manglende infrastruktur

Hoel forteller at infrastrukturen som trengs, som blant annet datamaskiner med nok prosesseringskraft, er noe som regjeringen prioriterer høyt framover.

- Vi ser at en rekke land i verden nå investerer store summer i tungregnekapasitet med bakgrunn i nasjonal sikkerhet. For ikke å være avhengige av kommersielle, utenlandske datasentre. Det er vi nødt til å tenke mer på her i landet også, sier Hoel.

Ifølge ministeren har det både med nasjonal sikkerhet å gjøre, om å gi norske forskningsmiljø gode verktøy, samt å gi norsk næringsliv gode utviklingsmuligheter på feltet.

Likevel kan han ikke love at NorwAI med en gang vil få en ekstra milliard til regnekraft.

- Måten vi gjør det på, hva det skal koste og alt det her må vi komme tilbake til, men det er et område som prioriteres høyt, understreker Hoel avslutningsvis.

Følg UA på Facebook og Instagram.