Regjeringen setter av én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens

Milliarden vil fordele seg over de neste fem årene. Målet er å få større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet.

Bildet er tatt da Jonas Gahr Støre lanserte en kick-off for regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi på NTNU i juni i år.
Publisert

En satsing på én milliard kroner skal bidra til forskning på kunstig intelligens og hva slags konsekvenser teknologien kan ha for det norske samfunnet.

- Kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å forandre samfunnet på måter vi fortsatt ikke forstår eller klarer å kontrollere, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Milliarden vil fordele seg over de neste fem årene. Målet er å få større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet.

- Styrking av forskningsinnsatsen er avgjørende for at vi skal sikre at utviklingen skjer på en måte som er i tråd med våre verdier som samfunn, sier Støre.

– Må forstå samfunnskonsekvensene

Det er viktig både å forske på og utvikle KI-teknologi, men like viktig er det å forstå konsekvensene teknologien vil ha for samfunnet, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

– Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, og vi har et unikt utgangspunkt for å lykkes. Men vi trenger mer forskning, mer innovasjon og mer kompetanse for å få tatt i bruk de nye teknologiene, sier Borch.

Innovasjon i næringslivet

Forskningen skal undersøke hvilke konsekvenser KI vil ha for blant annet økonomien, personvernet, undervisning og kunst og kultur. Den er også ment å gi mer kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

– Forsknings- og innovasjonssatsingen kommer til å ha stor betydning for det norske samfunnet. I møte med de største utfordringene er det særlig viktig at vi mobiliserer i fellesskap. Regjeringen skal gjøre vår del av jobben, sette av de nødvendige ressursene og peke ut retningen, sier Støre.

Satsingen vil bli finansiert innenfor Kunnskapsdepartementets ramme.