Styremøte:

Dette er de nye NTNU-sjefene

Syv dekaner, og en ny direktør for Vitenskapsmuseet, ble ansatt under onsdagens styremøte.

Totalt skal NTNU ansette 13 toppledere denne våren.
Publisert Sist oppdatert

Følgede personer er i dag ansatt som dekaner ved NTNU:

Det humanistiske fakultet: Anne Kristine Børresen

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Siri Forsmo

Fakultet for økonomi: Monica Rolfsen

Fakultet for naturvitenskap: Øyvind Weiby Gregersen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: Tine Arntzen Hestbek

Fakultet for ingeniørvitenskap: Olav Bolland

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Ingrid Schjølberg

I tillegg er Hans K. Stenøien ansatt som direktør ved Vitenskapsmuseet.

Det ble klart under styremøtet ved NTNU onsdag, en måned etter at NTNU-styret samlet seg til et hemmelig styremøte om ansettelsene.

To uker etter dette møtet ble det også kjent at en av søkerne til dekanstillingen ved Fakultet for arkitektur og design, sittende dekan Fredrik Shetelig, hadde trukket sin søknad dagen før det hemmelige styremøtet. Nå skal det sies at Shetelig var usikker på hvorvidt han i det hele tatt skulle søke før stillingene formelt ble utlyst, men avgjørelsen førte uansett til at stillingen nå må lyses ut på nytt da begge aktuelle søkere med det hadde trukket seg.

De nye dekanene, samt direktøren for Vitenskapsmuseet, er ansatt i en åremålsperiode på fire år.

Mens de aller fleste fortsetter i sitt virke som dekaner er det noen nye - og en halvny. Sistnevnte kategori hører Tine Arntzen Hestbek inn under. Hun har vært konstituert dekan siden Maritt Reitan ble prorektor for utdanning.

De to nye navnene rundt rektors runde bord er Siri Forsmo som går fra stillingen som instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie til å bli dekan ved samme fakultet. Den andre er den nye direktøren for Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien, som i dag er instituttleder ved Institutt for naturhistorie ved Vitenskapsmuseet.

LES OGSÅ: En åremålsperiode på fire år kan vare fra to til seks år

Dette var søkerne:

Dekan - Fakultet for arkitektur og design

- Lise Leonore Nordenborg Linge, instituttleder, NTNU (trakk seg underveis)

- Fredrik Shetelig, dekan i dag

- Ulf Norwall, ansvarlig prosjektutvikling, Peab Sverige AB

Dekan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

- Jesper Petersen, førsteamanuensis, NTNU

- Stephen Dobson, dekan, University of Wellington

- Tine Arntzen Hestbek, fungerende dekan

- Remco Polman, Head of School Exercise & Nutrition Sciences, Queensland University of Technology

- Arild Hovland, dekan HSN/USN

Dekan - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

- Ali Reza Behbahani, student

- Ingrid Schjølberg, dekan i dag

- Anne Cathrine Elster, professor, NTNU

Dekan - Fakultet for ingeniørvitenskap

- Mohammed Sadegh Shahmirzadi, student

- Olav Bolland, dekan i dag

Dekan - Fakultet for naturvitenskap

- Øyvind Weiby Gregersen, dekan i dag

- Peter Berg, professor, University of Alberta

Dekan - Fakultet for medisin og helsevitenskap

- Ali Reza Behbahani, student

- Jahanzeb Mughal, selvstendig næringsdrivende

- Kjell Salvesen, klinikksjef, St. Olavs hospital

- Siri Forsmo, instituttleder, NTNU

- Mandy Stubbendorff, Global Head of Animal Welfare

Dekan - Det humanistiske fakultet

- Jahanzeb Mughal, selvstendig næringsdrivende

- Anne Kristine Børresen, dekan i dag

Dekan - Fakultet for økonomi

- Marela Dena, ikke oppgitt stilling

- Monica Rolfsen, dekan i dag

Direktør NTNU vitenskapsmuseet

- Prodromos Zachariadis, Business development manager, ONGC SA

- Hans K. Stenøien, instituttleder, NTNU

- Jon Risvaag, førsteamanuensis, NTNU

- Harald Collin Bentz Høgseth, professor Gøteborg universitet

- Bodil Børset, seniorrådgiver, Norsk kulturråd

- Margrethe C. Stang, førsteamanuensis, NTNU

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.