Ytring

Hvorfor har ingen i styret tatt kontakt med Eikrem?

Det er god folkeskikk å snakke med personer som «det gigantiske NTNU med svær ressursbruk og diverse metoder har forsøkt å presse ut i tre år» skriver Trond Andresen i denne ytringen.

Trond Andresen har selv sittet i NTNU-styret.
Publisert Sist oppdatert

Det er én dag igjen til Styret ved NTNU skal avgjøre om Øyvind Eikrem blir avskjediget. De som følger med, vet at jeg har engasjert meg til støtte for at han ikke skal sparkes. Jeg har ikke vært bekjent av ham før dette ble en sak, men har det siste året hatt mye kontakt med ham.

Det som undrer meg dagen før avgjørelsen skal tas, er at ingen styremedlemmer har tatt kontakt med Eikrem i løpet av denne årelange prosessen. Jeg har spurt ham om dette. Spesielt er det oppsiktsvekkende for meg at ingen av de ansatt- eller student-valgte styremedlemmene har gjort det.

Jeg satt sjøl i NTNUs styre som ansatt-valgt representant i tre år (1999 – 2001), og benyttet da anledningen til å innhente informasjon fra forskjellig hold når viktige eller omstridte saker skulle opp. Støtter man seg bare på de papirene som kommer fra ledelsen, kan viktig informasjon og innsikt bli oversett. Jeg mente, og mener, at et styremedlem bare gjør en skikkelig jobb når man innhenter informasjon fra forskjellig hold i viktige og kontroversielle saker. Man bør som styremedlem være seg bevisst at når et mektig byråkratisk preget maskineri har satt seg i bevegelse for å «ta» en enkeltperson, så vil styrepapirene være preget av at konklusjonen er gitt, og så gjelder det å lage begrunnelse som bekrefter denne. Til det har NTNU fått hjelp av flere advokatfirmaer, som til nå er betalt over tre millioner kroner for oppdraget.

I tillegg er det menneskelig – og det jeg vil kalle god folkeskikk – å snakke med og å danne seg et inntrykk av den personen som det gigantiske NTNU med svær ressursbruk og diverse metoder har forsøkt å presse ut i tre år. Men kan det være slik at styremedlemmene tror de er «inhabile» hvis de snakker med «den tiltalte»? Eller at det formelt ikke er «lov» før styremøtet å forholde seg til annet enn sakspapirer som ledelsen har sendt ut? Dette er i så fall tøv. Hvis man tror noe slikt, bør man ikke sitte i styret i en stor organisasjon. Så jeg spør på nytt: Hvorfor har ingen av NTNUs styremedlemmer tatt kontakt med Eikrem.