Én av disse tre blir Norges mektigste student 

Helgen 5.-7. april holder Norsk studentorganisasjon (NSO) landsmøte i Tønsberg. Da velges et nytt arbeidsutvalg som skal lede organisasjonen som representerer 270.000 studenter.

Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Kaja Ingdal Hovdenak og Jens Bartnes stiller som lederkandidater i NSO.
Publisert Sist oppdatert

Arbeidsutvalget i NSO har ansvaret for politiske ledelse og den daglige driften. Utvalget har seks medlemmer, hvorav lederen kan smykke seg med den uformelle tittelen «Norges mektigste student». 

Tre studenter står nå klare for å overta ledervervet etter Oline Sæther. De som stiller til valg er Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng fra OsloMet, Jens Bartnes fra NMBU og Kaja Ingdal Hovdenak fra Universitetet i Bergen. 

Da fristen for å stille til arbeidsutvalget gikk ut 25. februar, var verken lederkandidatene eller noen av de andre kandidatene til arbeidsutvalget fra NTNU eller andre høgskoler eller universiteter i Trøndelag.

Ingen kandidater fra NTNU

Nåværende nestleder i NSO er NTNU-student Ole-Markus Simonsen. Til tross for at det kommende arbeidsutvalget ser ut til å bli svært dominert av representanter fra Østlandet, mener Simonsen NTNU fortsatt vil ha en tydelig stemme.

- Studenttinget ved NTNU kommer alltid med gode innspill i sakene våre og skriver gode høringssvar til saker vi behandler, så NTNU-stemmen vil nok fortsette å bli hørt i gangene her, sa han til Universitetsavisa.

Lederen av Studenttinget ved NTNU, Didrik Nohre Lønvik hadde ingen gode svar på hvorfor ingen NTNU-studenter stiller som kandidater til NSOs arbeidsutvalg.

- Studentdemokratiet ved NTNU er veldig sterkt, så det er ikke engasjementet til våre studenter det står på i hvert fall, sa han. 

Dette er lederkandidatene

En av de tre som ønsker å være ansikt utad for 270.000 studenter er Kaja Ingdal Hovdenak. Hun studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og startet tidlig å engasjere seg i studentfrivilligheten. Dette studieåret er hun leder for studentparlamentet i Bergen.

-  Da jeg begynte som student visste lite om hva jeg skulle gjøre i det som ble kalt «den beste tiden i livet». Da engasjerte jeg meg i både studentradio, studentbar og fagutvalg, forteller hun. 

Hovdenak har vært svært engasjert i studentdrivilligheten.

Hovdenak fikk imidlertid det hun beskriver som en «aha-opplevelse» da en professor ved UiB fortalte henne at studenter har en sterk politisk stemme. 

- Det fikk meg til å ville lære mer om studentpolitikken, og jeg valgte å engasjere meg i studentparlamentet. 

Skal være en selvfølge å få utdanning i Norge

Å være i studentpolitikken har vært svært givende for 24-åringen fra Ås. I tillegg til å være leder for studentparlamentet ved UiB, sitter hun også i internasjonal komité i NSO og er hovedstyremedlem i ANSA. 

Fremover tror hun endringer i universitets- og høyskolesektoren vil ha en direkte innvirkning på hvordan det er å være student i Norge. 

- Vi vil blant annet få et nytt system for både opptak og finansiering. Det vil direkte kunne endre hvordan det er å være student i dag. Å få utdanning i Norge skal være en selvfølge, sier Hovdenak.

Hun er imidlertid bekymret for at økonomiske hindringer setter en stopper mange som ønsker å ta høyere utdanning. Dersom hun blir leder av NSO, ønsker Hovdenak derfor å jobbe for å fremme NSO sin politikk inn i partiprogram. 

- Noe av det viktigste vi jobber med er å være tydelige på hva studentene i Norge mener. Ingen andre enn NSO kan ta den rollen, sier hun.

Bergensstudenten har ingen erfaring fra partipolitikk, men har engasjert seg i ulike organisasjoner så lenge hun kan huske. 

- Samtidig er jeg en vanlig student og er fortsatt ikke ferdig med utdanningen min. Det mener jeg er en styrke, fordi jeg ser hvordan studenter faktisk har det i dag. Samtidig har jeg også god kjennskap til hva som skjer på de ulike studiestedene gjennom vervene mine, sier hun.

- Vanvittig spennende

Jens Bartnes har tidligere vært leder for Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ved forrige landsmøte ble han valgt som internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget, og har der jobbet tett med nåværende leder, Oline Sæther, og resten av det sittende arbeidsutvalget. 

- Jeg har vært en del av politisk ledelse i snart et år, og synes det er vanvittig spennende det vi holder på med. Rollen som internasjonalt ansvarlig har gitt god forståelse for alle de politiske områdene vi jobber med.  

Jens Bartnes har studiestøtten som en av sine hjertesaker.

26-åringen har to bachelorgrader, én bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier og én i samfunnsøkonomi. Han nevner studiestøtten som en av sine kjernesaker, og ønsker at alle partiene på stortinget skal jobb aktivt for å styrke studentøkonomien. 

- Studiestøtten nevnes nok av flere som en hjertesak, men det er en grunn til at den er så viktig. Økt studiestøtte vil gjøre det lettere for studenter å leve gode liv, sier han. 

En blid og positiv fyr

Bartnes beskriver seg selv som «en blid og positiv fyr som liker å engasjere seg». Han begynte å engasjere seg i studentfrivilligheten allerede første året sitt som student.

- Jeg er opptatt av å bidra til studentfellesskapet. Det ligger egentlig til grunn for alt, sier han.

Bartnes har også vært aktiv i Senterungdommen, men har ikke lenger noen aktive verv i partiet. Han er opptatt av å representere alle norske studenter som NSO-leder, uavhengig av partitilhørighet. Likevel mener han det er en styrke å ha erfaring fra partipolitikk.

- Det gjør det lettere å forstå hvordan politikere tenker, forteller han.  

Stiller til valg for andre gang

Karl Magnus Nicolai Cononus Dretvik Nyeng stilte mot Oline Sæther i fjorårets valg. Der måtte han se seg slått på målstreken, men kort tid etter ble han valgt som leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han tror erfaringen derfra har gjort han enda bedre rustet til å lede Norges største studentorganisasjon. 

- Selv om jeg var veldig godt rustet i fjor, er jeg nok enda bedre nå, sier Nyeng. 

Karl Magnus N.C.D. Nyeng stiller som leder av NSO for andre gang.

Dersom han skulle bli leder av NSO, vil han fokusere på å balansere det å være en inkluderende leder og en som til tider må ta vanskelige avgjørelser. 

- Det er en helt fantastisk erfaring å kunne være i et arbeidsutvalg. Det gir en personlig og profesjonell vekst jeg unner alle.

Nyeng har en lang karriere i studentpolitikken. Han har tidligere vært engasjert ved OsloMet, og ledet studentparlamentet i 2022/23. Han trekker fram studiestøtten som en av sine hjertesaker.

- Jeg er nok ganske farget av å ha jobbet med studentvelferd det siste året. Men vi må løfte de økonomiske rammene for studenter. 

Ville bli billedkunstner

37-åringen forteller at han har brukt lang tid på å finne ut hva han ville drive med i livet. Han beskriver seg som kreativ, og ønsket egentlig han å bli billedkunstner. Derfor startet han å studere på den nå nedlagte Oslo kunstfagskole i 2005. Han søkte videre på kunstakademiet, men fikk avslag. Da prøvde han seg på kunsthistorie på Universitetet i Oslo. 

- Om det var jeg som ikke var klar for akademia eller akademia som ikke var klar for meg vites ikke, men det ble ikke fullført et eneste studiepoeng det semesteret, sier han.

Dermed vendte han tilbake til Trøndelag hvor han ble fram til 2018. Da flyttet han tilbake til Oslo og endte opp med en bachelor i vernepleie fra OsloMet. 

- Derfor er jeg en av de mer voksne studentene. Det som har drevet meg hele tiden er likevel at jeg ønsker å forstå andre mennesker, sier Nyeng. 

Følg UA på Facebook og Instagram.