Flere sentre og bygg ved NTNU mangler norske navn

En nyåpnet bygning på Gløshaugen og store mengder sentre ved NTNU har kun navn på engelsk.

Tor Grande mener det er naturlig at NTNUs forskingssentre har navn på engelsk.
Publisert Sist oppdatert

Nylig omtalte Universitetsavisa at NTNU fikk beskjed av Språkrådet om å gi Ocean Space Centre et norsk navn. I UAs kommentarfelt påpeker professor og styremedlem ved NTNU Aksel Tjora at mange sentre ved NTNU kun har engelsk navn.

- Om man ser på NTNUs sentre blir det tydelig at en stor oppryddingsjobb kreves. Av seks NTNU-SFF (Senter for fremragende forskning) har fem engelske navn. Av NTNUs 12 SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) har 11 engelske navn. NTNU har tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og alle har engelske navn. Også NTNUs to sentre for fremragende utdanning (SFU) har engelske navn. Så det blir spennende å se NTNUs språkpolitikk framover, skriver han.

Her er noen navn på SFF-ene:

SFF Amos - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

SFF CBD - Centre for Biodiversity Dynamics

SFF QuSpin: Centre for Low Dissipation Quantum Spintronics.

Ett skiller seg ut i mengden ved å ha et norsk navn:

- SFF Cemir: Senter for molekylær inflammasjonsforskning.

Naturlig at de opprinnelig hadde engelsk navn

Tor Grande er prorektor for forskning og formidling og sitter med ansvaret for NTNUs språkpolitikk. Han mener det ikke nødvendigvis er problematisk at disse ikke har norske navn.

- Jeg forstår at en kan stille spørsmål om hvorfor de ikke har norske navn, men det er ikke sikkert at det nødvendigvis er så hensiktsmessig med både et norsk og et engelsk navn. De fleste av disse sentrene, om ikke alle, har vunnet fram i konkurranse med mange andre søknader, hvor de sentrene som har fått tildeling fra for eksempel Forskningsrådet har blitt fagfellevurdert av internasjonale eksperter.

Han sier det da er naturlig at en opprinnelig hadde et engelsk navn i søknadsprosessen, og at det er naturlig at en bruker et engelsk navn når en kommuniserer med det internasjonale forskersamfunnet.

- Jeg vil tro at navn på sentre har vært diskutert ved flere av sentrene uten at jeg konkret vet det. Jeg tenker da at det kan være hensiktsmessig med et norsk navn i forbindelse med rekruttering av norske studenter og i forbindelse med norske samarbeidspartnere.

Åpnet forskningsbygg med engelsk forkortelse

Da NTNU fikk beskjed om å endre navnet på Ocean Space Centre, sa Grande at dette var noe de allerede planla å gjøre ettersom det engelske navnet kun var arbeidstittel. Tidligere i år åpnet NTNU i samarbeid med Sintef det nye ZEB-lab på Gløshaugen. Forkortelsen ZEB kommer fra Zero Emissions Building og bygget har ikke noe alternativt navn.

- Viser ikke dette at det ikke er noen selvfølge at bygg ved NTNU får norske navn senere i prosessen?

- Et stort flertall av våre bygg på våre campus har norske navn og jeg forstår også at det kan stilles spørsmålstegn om ikke alle bygg skal ha et norsk navn. Når det gjelder dette spesielle bygget, så er det nært knyttet opp til et FME senter (ZEB) og det er årsaken til navnet, sier Grande.

ZEB ble åpnet tidligere i år med med blant annet rektor, ordfører og minister for forsking og høyere utdanning.

Tror man kan finne mange andre eksempler

Grande sier han ikke kan svare sikkert på hvorfor NTNU har brukt det engelske navnet på Ocean Space Centre som arbeidstittel til nå.

- Ocean Space Centre har blitt brukt over lang tid, og det har ikke vært hensiktsmessig å endre navn i prosessen fram til nå. Jeg kjenner ikke godt nok til hvorfor for det ble valgt et engelsk navn da dette arbeidet startet, men det er naturlig å tenke at dette også skulle gi mening i en internasjonal kontekst. Jeg tror vi også vi kan finne mange andre eksempler hvor engelske navn har blitt valgt. Som vi har svart tidligere, vil et norsk navn være klart i dette tilfellet når finansieringen er besluttet av Stortinget, sier Grande.

- Hvorfor synes NTNU å slite med å bruke navn på norsk ved sine nyere bygg og sentre?

- Jeg er ikke enig at dette er et særtrekk med NTNU, det fleste bygg ved våre tre campuser har norske navn, svarer Grande.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.