Ytring

Gunnerusbiblioteket er stengt fordi det er sikkerhetsmessig nødvendig

Etter et innbrudd i juni måtte Gunnerusbiblioteket stenge på kort varsel. Selv om deler av biblioteket er stengt, så er tilgangen til spesialsamlingene som før.

Publisert Sist oppdatert

Denne ytringen er et svar på ytringen «Gunnerus-biblioteket – et åpent NTNU-bibliotek for studenter, ansatte og allmennheten?» av Stein Olle Johansen 21. august 2023.

Nei, Gunnerus er ikke stengt fordi vi vurderer forbedringstiltak og arealutvikling. Det er en sikkerhetsmessig nødvendighet. Spesialsamlingene er fremdeles tilgjengelige for allmennheten.

I juni måtte publikumsområdet og lesesalen i Gunnerusbiblioteket dessverre stenges på kort varsel, på grunn av en alvorlig sikkerhetshendelse. En av våre ansatte ble satt i en krevende situasjon da en ukjent person klarte å bryte seg inn i den avstengte delen av lokalene våre.

Det uheldige hendelsen ble raskt håndtert i henhold til etablerte rutiner. Ingen bøker eller gjenstander ble stjålet, men saken ble politianmeldt. Heldigvis utviklet ikke dette seg til noe mer alvorlig, men hendelsen har reist en rekke spørsmål rundt hvordan vi sikrer og beskytter våre verdifulle samlinger.

Å verne om våre unike spesialsamlinger har høy prioritet, og det er årsaken til at vi nå planlegger hvilket sikkerhetsnivå spesialsamlingene skal ligge på. Fram til dette arbeidet er gjennomført holdes skanken og lesesalen lukket.

Selv om deler av Gunnerus er stengt, så er tilgangen til spesialsamlingene som før. Alle som ønsker, kan få tilgang etter avtale og alle arrangement gjennomføres som planlagt. I løpet av høsten vil du blant annet kunne delta på arrangement i regi av kunnskapsfestivalen Hyfer i våre lokaler. Deler av våre samlinger er tilgjengelig digitalt, og våre medarbeidere er også tilgjengelig for rådgivning og støtte på nett. For dere som ønsker en plass å arbeide for dagen, eller skal hente eller levere en bok, så er biblioteket vårt Lysholm kun et steinkast unna Gunnerus.

Parallelt med sikringsarbeidet i Gunnerusbiblioteket utreder vi for tiden hvordan vi skal levere bibliotektjenester, forvalter og stille verdifulle, uerstattelige samlinger til disposisjon for studenter, ansatte og allmennheten i fremtidens bibliotek. Et avgjørende premiss i denne planleggingen er at vi klarer å sikre de store verdiene som vi forvalter på vegne av fellesskapet.