Ytring

Gunnerusbiblioteket – et åpent NTNU-bibliotek for studenter, ansatte og allmennheten?

Nå ved semesterstart holder Gunnerusbiblioteket for første gang stengt for allmennheten. Framover burde biblioteket være åpent både for de på og utenfor NTNU.

Stein Olle Johansen
Publisert

For første gang i Gunnerusbiblioteket lange historie så holdes biblioteket stengt ved semesterstart. Publikumsarealene, med byens beste lesesal er oppgradert, risikovurdering med påfølgende utbedringer er foretatt og medarbeidere står klar til å betjene publikum. 

Biblioteksmedarbeidere, NTNUs studenter, vitenskapelig ansatte og allmennheten undres hvorfor det ikke er mulig å holde Gunnerusbiblioteket åpent slik som før sommerferien? Det skal utredes utbedrings- og forbedringstiltak og avklares hvilke tjenester som NTNU Universitetsbiblioteket skal tilby på campus Kalvskinnet. I mellomtiden er det bare tilgang til spesialsamlingslesesal og andre arealer etter avtale. Det burde være mulig å holde Gunnerusbiblioteket helt åpent, men 100 leseplasser står ledige for NTNUs studenter og andre mens utredning pågår. 

Det er mitt håp at Gunnerusbiblioteket kan leve videre for ikke bare for NTNUs studenter og ansatte, men også for allmennheten i Trondheim og landet forøvrig.

Stein Olle Johansen

Det er forståelig at NTNU må foreta tøffe økonomiske prioriteringer framover og det er en viktig satsning på digitale tilbud og tjenester som finner sted. Men er det ikke naturlig å samtidig videreutvikle NTNUs eneste bibliotekbygg og landets eldste vitenskapelige bibliotek som et kunnskapssted på campus Kalvskinnet for studenter, ansatte, byen og allmennheten? Blir Gunnerusbiblioteket, som nå er et offentlig bibliotek i Trondheim sentrum, et ubetjent bibliotek kun tilgjengelig for NTNUs studenter og ansatte? 

Gjennom alle år har Gunnerusbiblioteket gjennomført undervisning og formidling knyttet til de rike fysiske samlingene, de gode lokalene og kompetanseressursene. En rekke studenter innenfor bl.a. informatikk, kulturminneforvaltning, historie, språkfag, fysikk, kjemi, universitetshistorie mm har benyttet de fysiske samlingene og publikumsarealene i sine semesteroppgaver og master- og phd-avhandlinger i tett dialog med bibliotekets kompetanser i bl.a. språk, historiefagene, bibliotek- og arkivfag. Allmennheten i Trondheim, Trøndelag og landet for øvrig , inkludert jurister, journalister, arkitekter, historikere, skuespillere, amatørforskere, forfattere og andre har fått bistand i et mangfold av bibliotekrelaterte oppgaver. Samlingene er av stor betydning for Norges historie og identitet, og det er utvilsomt dekning for å hevde at Gunnerusbiblioteket er et nasjonalbibliotek i Trondheim.

Kanskje NTNU i samarbeid med Trondheim by kunne utnytte de unike samlingene og kompetansen ved biblioteket i større grad i f.eks. kulturtilbud, forskningsformidling og som attraksjon, jfr. Nasjonalbiblioteket i Oslo. Hvis kunstmuseene samles i nybygg på Leuthenhaven kunne det også være plass til et felles laboratorium for innovativ utvikling av digitale formidlingstilbud i samarbeid mellom MIST, NTNU Gunnerusbiblioteket og NTNU Vitenskapsmuseet?

Det er mitt håp at Gunnerusbiblioteket kan leve videre for ikke bare for NTNUs studenter og ansatte, men også for allmennheten i Trondheim og landet forøvrig i tråd med tidligere overbibliotekar dr. Sigmund Skards ord fra åpningen av nybygget i 1939 (omskrevet fra nynorsk): «Jeg vil ønske at dette biblioteket nå som på 1700-tallet, må komme til å motvirke isolasjonen i oss, at de som kommer her, må få styrket sin følelse av å høre til i den all-menneskelige ide-verden, … og at biblioteket må fremme bare ved sin eksistens, den fordomsfrie opplysning, den toleranse mot annerledes tenkende og den dype respekt for menneskeverdet som alltid har hatt et hjemsted her…, at det aldri må bli et dødt skallomkring noe ferdig og avsluttet, men en levende hinne om noe som vokser og gror.»