Helgasetr er snart innflytningsklart 

Nybygg mangler fremdeles kontorplasser til ti ansatte

Om et drøyt halvår er Helgasetr innflytningsklar, men fremdeles mangler det 10 kontorplasser til ansatte ved Institutt for sosialt arbeid. Ledelsen har enda ingen løsning på plassmangelen. 

Siste finpuss: Fra 2.mai - 30. juni flytter to institutter inn i det splitter nye bygget Helgasetr i Elgseter gate i Trondheim.
Publisert Sist oppdatert

For to år siden skrev UA om at det var for få kontorplasser til Institutt for sosialt arbeid (ISA) som etter planen skal flytte inn i det nye bygget Helgasetr på Øya i mai 2024. 

I dag, to år etter og et drøyt halvår før fagmiljøene skal inn i bygget, mangler det fremdeles kontorplasser til 10-12 ansatte ved ISA. 

Hele ISA som i dag holder til i NTNUs lokaler på Tunga med sine 80 ansatte og 800 studenter skal inn i det nye bygget. Det samme gjelder halve Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 

I dag er instituttet spredt i tre forskjellige bygg, på Øya, Granåsen og Tunga. 

- Ganske trygg på at vi får det til

Bjørn Haugstad, direktør for organsisasjon og infrastruktur, bekrefter at det fremdeles mangler kontorplasser til noen av de ansatte ved ISA. 

Han forteller at det er en utfordring at Helgasetr ble planlagt med rammer som nå fremstår som trange for de virksomhetene som nå skal inn i bygget. 

- Hvordan skal plassmangelen i det nye bygget løses?  

- Vi jobber med å finne løsninger som gir gode arbeidsvilkår for ansatte i ISA og for andre brukere av Helgsetr. Jeg er ganske trygg på at vi får det til, men kan ikke gå i detalj før vi faktisk har funnet en tilfredsstillende løsning, skriver Haugstad i en e-post til UA. 

Kristin Viggen er instituttleder ved instituttet som nå står uten kontorplasser til noen av sine ansatte. 

- Det stemmer at det fremdeles mangler kontorplasser, men vi har en god dialog med NTNU, og regner med at dette ordner seg, sier hun. 

Instituttleder ved ISA, Kristin Viggen tror at plassmangelen ordner seg før instituttet flytter inn i nytt bygg.

Ønsker enekontorer i nytt bygg

I dag har samtlige av de vitenskapelige ansatte ved Institutt for sosialt arbeid på Tunga enekontorer. 

Det får de ikke i Helgasetr. 

- De ansatte ved instituttet ønsker enekontorer også i Helgasetr, men det vil det ikke bli plass til, sier Viggen. 

Prosjektleder for Helgasetr, Terese Brekke, kan også bekrefte at det fremdeles mangler kontorplasser til enkelte ansatte ved Institutt for sosialt arbeid. 

- Vi er kjent med at Institutt for sosialt arbeid er bekymret for mangel på arbeidsplasser for å få samlet instituttet, og at de har varslet ledelsen om dette. Så jobber vi med mulige løsninger som kan avhjelpe fagmiljøet, sier Brekke.

Bygget skulle etter planen stått ferdig i juli 2023, men først i mai 2024 er bygget innflytningsklart. 

Ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap er det fagene fysioterapi, audiograf, ergoterapeut og bevegelsesvitenskap som flytter inn i Helgasetr. 

Ifølge instituttleder ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Jorunn L. Helbostad, er det en stor styrke for fagmiljøene ved instituttet å samles på Øya. 

- Er det ikke litt synd at bare halve instituttet får plass i Helgasetr?

 - Dessverre er det ikke plass til hele instituttet i bygget. Helgasetr ble planlagt før alle fagmiljøene ved instituttet var en del av NTNU (enkelte fag hørte til tidligere HiST, red.anm), og det blir dermed ikke plass til hele instituttet vårt, sier Helbostad.

Instituttleder ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Jorunn L. Helbostad er positiv til at halve instituttet flytter inn i Helgasetr våren 2024.

Ifølge instituttlederen blir det kun rundt 18 prosent enekontorer i det nye bygget. Bygget var planlagt før forslaget om minst 40 prosent enekontorer i nye bygg ved NTNU ble lagt fram. 

Kontor-fasilitetene i det nye bygget vil bestå av en del åpne arbeidsplasser i kontorlandskap, og enkelte cellekontor, samt multirom for møter og stillearbeid. 

- Vi forbereder oss på den nye situasjonen med få enekontor. Heldigvis har vi hatt god brukermedvirkning på utformingen av kontorlokalene, slik at vi har fått maks ut av disse, sier instituttlederen. 

Hun sier likevel at enkelte ansatte er skeptiske til de nye kontor-fasilitetene. 

- Alt i alt er vi svært positive til Helgasetr. Det er et fantastisk bygg med masse muligheter. Audiologi får blant annet en ny lab, og i bygget vil vi få et nytt bevegelseslaboratorium, sier Helbostad.