Ansatte mer fornøyd enn studentene med undervisningen under pandemien

Det er forskjeller i hvordan studenter og ansatte har opplevd undervisningen under koronapandemien. De ansatte er mer fornøyd enn studentene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forventer at skolene bruker funnene i undersøkelsen til å diskutere med studentene hvordan den digitale undervisningen kan bli bedre.
Publisert Sist oppdatert

De ansatte mener i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg.

Det kommer fram i forskningsinstituttet NIFUs undersøkelse av konsekvensene av koronapandemien våren 2020 blant ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.

Undersøkelsen viser blant annet at 67 prosent av de ansatte mener at de faglig ansatte klarte å lage gode opplegg for nettbasert undervisning. 44 prosent av studentene mener det samme.

Forventer diskusjon

Undersøkelsen viser også at 43 prosent av de ansatte mener de faglig ansatte var flinke eller lyktes godt med å engasjere studentene i diskusjoner på nett. Her var bare 26 prosent av studentene litt eller helt enig.

– Jeg forventer at universitetene og høyskolene bruker disse funnene til å diskutere med studentene hvordan den digitale undervisningen kan bli bedre både på kort og lang sikt, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Må tas på alvor

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tilbakemeldingene må tas på alvor, og viser hvor viktig åpne studiesteder er for studentenes læring.

– Samtidig må digital undervisning og vurdering skje på studentenes premisser. Vi trenger midler til digital kompetanseheving for undervisere, sier NSO-leder Andreas Trohjell.

– Et kjipt år

Rapporten viser også at de negative konsekvensene av nedstengningen er større blant ferske forskere og studenter.

En større andel av de yngste studentene har opplevd mer ensomhet, vanskeligheter med å strukturere studiehverdagen, savn av sosialt studiemiljø og lavere studiemotivasjon.

– Disse tallene viser nok en gang at pandemien har gått hardt ut over studentene, og at det fysiske på campus er sterkt savnet. Studentene har hatt et kjipt år, sier Trohjell.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.