Foreslår massetesting og utvidet vårsemester for studenter

Et utvalg ledet av Kunnskapsdepartementet foreslår en rekke tiltak for å hindre at studenter blir forsinket eller slutter under pandemien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er bekymret for at flere studenter på sikt skal bli forsinket eller i verste fall ikke se andre muligheter enn å slutte på studiene under pandemien.
Publisert

Det har vært frykt for konsekvensene koronapandemien har hatt for studenters progresjon og frafall fra studier. Nå foreslår en gruppe satt sammen av representanter fra universitets-, høyskole- og fagskolesektoren og studentorganisasjonene flere tiltak.

Utvidet vårsemester, massetesting av studenter og utstedelse av foreløpige vitnemål er noen av forslagene arbeidsgruppen foreslår i en ny rapport Kunnskapsdepartementet har offentliggjort lørdag.

– Så langt ser det ikke ut til at flere studenter enn normalt har falt fra studiene under pandemien. Det er positivt, men jeg er bekymret for at flere på sikt skal bli forsinket eller i verste fall ikke se andre muligheter enn å slutte på studiene. Nå har vi fått mange gode forslag på bordet som institusjonene egentlig kan sette i gang med umiddelbart, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ferske tall viser at 92,4 prosent av studentene som startet i høst, har betalt semesteravgiften sin også for vårsemesteret. Til sammenligning har det samme tallet de siste ti årene vært mellom 91,2 og 92,3 prosent. På spørsmål fra departementet opplyser lærestedene at de anslår at 5.900 studenter kan bli forsinket eller falle fra studiene under pandemien.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.