ytring

Atter en digital immatrikulering er et gedigent mageplask

- Vi stiller oss og kritiske til argumentet NTNU bruker om at det digitale opplegget vil føre til bedre klassesamhold for de individuelle linjene, skriver Viktor Mikalsen på vegne av alle linjelederne på Dragvoll og Gøshaugen i denne ytringen.

Slik skal en immatrikulering se ut.
Publisert Sist oppdatert

Linjelederforumene på Gløshaugen og Dragvoll stiller seg kritiske til NTNUs beslutning om digital immatrikulering. Som belyst i flere leserinnlegg stusser vi på hvilke studenter NTNU har inkludert i beslutningen, og som et forum som representerer majoriteten av studentene på NTNU er det rart at ingen her har hørt eller vet noe om hvem disse er, eller selve beslutningsprosessen. Vi stiller oss og kritiske til argumentet NTNU bruker om at det digitale opplegget vil føre til bedre klassesamhold for de individuelle linjene. I våre øyne er digital immatrikulering et gedigent mageplask, og vi vil oppfordre NTNU til å ta i bruk slike kanaler som linjelederforumene i lignende saker i fremtiden.

Klassevis betyr ikke nødvendigvis samhold

Et av argumentene som NTNU-ledelsen bruker, og som Marit Reitan tar opp i Under Dusken, er at «Årets immatrikulering er ikke digital, studentenes første møte med NTNU er fysisk», og at dette vil være fordelaktig for det sosiale miljøet. For studiene med flere hundre studenter i førsteårskullet vil ikke det være tilfellet. I hvor stor grad vil det å sitte i et av NTNUs største auditorium med fire hundre fremmede gi en følelse av samhold og fellesskap? Se for deg at du er helt ny i Trondheim, skal starte på et nytt studie, ikke kjenner noen av dine medstudenter, og at ditt første møte med NTNU er å måtte sitte med fremmede i et upersonlig rom som minner om en kinosal. Vi tror at en slik situasjon vil ha en motvirkende effekt på det sosiale miljøet, da det nettopp er i slike situasjoner at flere føler seg mest ensom. Spesielt ubehagelig kan det være for de som kommer rett fra videregående og som har hatt digital undervisning de siste tre årene, uten særlig interaksjon med mennesker i undervisningssammenheng. Høyere utdanning er ikke nødvendigvis kjent for å gi en følelse av klassevist samhold, og de sosiale arenaene finnes blant studentfrivilligheten og i regi av eksempelvis linjeforeningene, ikke i auditoriet.

Videre ser vi at å møtes klassevis kan være hensiktsmessig for de minste klassene, men det behøver ikke å bety at det er en god løsning likevel. Når møtet med nye studenter og immatrikulering blir satt opp mot hverandre blir det høytidelige totalt overskygget av det sosiale eller det generelle stresset med å møte nye mennesker. Når det er en fysisk immatrikulering med samtlige av de nye kullene på NTNU blir dette stresset borte ettersom forventningen om å bli kjent med klassen så fort som mulig forsvinner. For å sette det litt på spissen kan en digital immatrikulering oppleves mer som et obligatorisk og søvnig infomøte, enn den høytidelige begivenheten det skal være.

Vår oppfordring til NTNU

Immatrikuleringen skal være en av de mest minnerike og fine opplevelsene man får som student, og er som regel det aller første møtet man har med NTNU og studentlivet. Dette er derfor en utrolig viktig dag som inkluderer og påvirker ufattelig mange studenter. Vi som er studenter har vært gjennom Immatrikuleringen for kort tid siden, og kjenner dette mye bedre på kroppen enn de som sitter i administrasjonen til NTNU og legger føringene for denne dagen. Da er det kanskje ikke så rart at flere av artiklene som allerede er skrevet og publisert i både Under Dusken og Universitetsavisa tar opp nettopp denne tematikken: hvorfor har dere ikke spurt oss i større grad om hva vi, studentene, tenker?

Hovedargumentet til Anne Borg om at Immatrikuleringen skulle gjennomføres digital også i år er at denne løsningen er hva studentene selv ønsker. I artikkelen “Felles immatrikulering blir digital også i år” til Universitetsavisa, skriver Øyvind Weiby Gregersen fra Fakultet for naturvitenskap at “Immatrikuleringen er først og fremst til for studentene, og om det er sånn at de foretrekker programvis samling som i 2021 så må vi bøye oss for det.” Vi vil først og fremst påpeke at det bakenforliggende i disse uttalelsene er nøyaktig det studentene ønsker å høre, nemlig at for å gjennomføre et så stort og sentralt arrangement for de nye studentene, skal studentenes stemme og mening bli tatt med i betraktning - så hvorfor har det stoppet opp der, og ikke blitt tatt med videre i praksis? For som Solveig Mikkelsen skriver i Universitetsavisa – hvilke studenter er det dere egentlig har snakket med?

Den 28. Mars hadde linjelederforumet ved Gløshaugen møte, hvor dem blant annet snakket om nettopp Immatrikuleringen og NTNU sitt argument om at den digitale Immatrikuleringen er hva vi ønsker. En ting som var ganske interessant i det møtet, var at ingen av linjelederne visste noe om hvilke studenter det er NTNU har snakket med, som da visstnok skal ha påvirket NTNU til å gjennomføre et digitalt opplegg i år også. Ikke en eneste linjeleder hadde hørt noe om det. Ikke én kunne utdype om prosessen som ledet til denne beslutningen som har ført til så mange kritiske innlegg om NTNU og valget om digital Immatrikulering. Etter det møtet tok dem kontakt med linjelederforumet på Dragvoll, og fikk høre det samme der: ikke én linjeleder visste noe mer om saken enn det som har kommet ut i media. Vi skriver at det er interessant, for en skulle jo nesten tro at når NTNU går ut og sier at dette er studentenes ønske, at i forsamlinger som representerer samtlige av studentene på NTNU så burde det ha vært noen der som enten hadde vært involvert i prosessen på høsten eller visste hvilke studenter det er NTNU referer til som de har snakket med?

For oss på Gløshaugen og Dragvoll oppleves det hele som en total overkjøring fra NTNU sin side. At det har vært en lukket prosess hvor vi egentlig ikke har blitt invitert til å komme med våre tanker og innspill om saken, til tross for at det stadig kommer signaler om at NTNU ønsker studentene sin stemme velkommen. Vi vet det er for sent å gjøre endringer på denne beslutningen nå, men vi vil komme med en sterk oppfordring for framtiden. Og det er nettopp det å faktisk spørre studentene om våre meninger i saker som er så viktige, og som påvirker oss i så stor grad som det faktisk gjør. Vi ønsker å bli hørt og inkludert! NTNU, om dere bruker studentforumene som finnes i betydelig større grad enn det dere har gjort i denne saken her, og er mer åpne og transparente i beslutningsprosessen, ville det blitt mye mindre skriverier enn det dere har oppildnet til. Vi i linjelederforumene ønsker at dere tar kontakt med oss og hører hva vi tenker. Linjelederne representerer tusenvis av studenter, og linjelederforumene er kanaler dere enkelt kan kontakte og dermed få vite hva det er studentene faktisk mener om saken.

Avslutningsvis i Marit Reitan sin artikkel skriver hun at NTNU skal gjennomføre en grundig evaluering av årets immatrikulering. Det håper vi stemmer, og en slik evaluering er et gyllent eksempel på noe vi ønsker dere inkluderer oss i linjelederforumene i. Om dere vil studentenes beste og at Immatrikuleringen skal være studentenes dag, må dere ta med i evalueringen hvordan nettopp vi, studentene, opplevde gjennomføringen av atter en digital Immatrikulering.