Borg og 20 andre rektorer til KD: - Utsett skolepenger ett til to år

I et åpent brev adressert til Kunnskapsdepartementet argumenterer 21 rektorer ved statlige universiteter og høyskoler for at de ikke er klare for å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Ola Borten Moe sa saken var avgjort, rektorene føler seg på sin side ikke klar til å innføre skolepenger for studentene utenfor EU/EØS/Sveits.
Publisert Sist oppdatert

I et brev signert 21 rektorer ved norske universitet, inkludert Anne Borg ved NTNU argumenteres det for at det er for tidlig å innføre de planlagte skolepengene for gradsstudenter som kommer fra utenfor EU/EØS og Sveits.

Fakta

Disse har signert

 • Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Anne Borg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Curt Rice, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
 • Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
 • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
 • Hanne Solheim Hansen, Nord universitet
 • Christen Krogh, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Irene Alma Lønne, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Markus Degerman, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole
 • Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole
 • Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole
 • Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde
 • Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold
 • Johann Roppen, Høgskolen i Volda
 • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet
 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

- Vi viser imidlertid til notat av 6. mars 2023 fra UHR til komiteen om praktiske problemer knyttet til iverksetting av ordningen med studieavgift allerede høsten 2023. Vi ber derfor om at iverksettelse utsettes ett til to år, skriver rektorene i brevet som også har blitt påblisert på Facebook-siden til UiB-rektor Margareth Hagen (Les brevet i bunnen av saken).

Det var Khrono som først omtalte saken.

Forrige uke kunne Universitetsavisa melde at NTNU hadde kommet med en prisliste på hva det vil koste å ta en grad ved NTNU. Det er likevel mange detaljer som mangler rundt hvordan dette skal gjennomføres. En arbeidsgruppe ved NTNU jobber i disse dager med å fastsette retninglinjer.

Rektorene viser i sitt brev til at det er mye som er uavklart.

- Ved siden av de praktiske utfordringene, vil vi også påpeke at innføringen av studieavgift ikke er konsekvensutredet. Uten avbøtende tiltak, vil innføringen få store konsekvenser for rekrutteringen av internasjonale studenter til norsk høyere utdanning på grunn av det høye kostnadsnivået i vårt land.

De skriver også at de internasjonale gradsstudentene som vil bli berørt av vedtaket er berikende både for utdanningsinstitusjonene og hjemlandene. Rektorene ønsker at stipendordninger skal utforskes som avbøtende tiltak for tap av internasjonale studenter, samt at institusjonen skal få mer tid til å iverksette tiltak.

Ved NTNU har Universitetsavisa tidligere omtalt at den eldste internasjonale masteren kan ryke om forslaget blir innført.

Under årets kontaktkonferanse i januar konstaterte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe at saken er avgjort og at studenter fra land utenfor EU/EØS må betale skolepenger.