kontaktkonferansen

- Dere må ikke se på meg som et problem

Gardermoen: - Dere må ikke se på meg som et problem fordi jeg vil ha ned kostnadene. Vi må heller se hvordan vi sammen kan jobbe for å bygge til lavere kostnader, sa Ola Borten Moe da han holdt sin innledning av Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning.

Ola Borten Moe med et budskap landets UH-ledere nok har hørt noen ganger allerede
Publisert

Forsknings- og høyere utdanningsministeren benyttet også denne anledningen til å adressere behovet for å ta ned kostnadene i byggeprosjekter i UH-sektoren. Han viste til nytt bygg i Kristiansund til 30 000 kroner kvadratmeteren, nytt bygg på Øya i Trondheim til 50 000 kroner.

Kort tid tidligere hentet han fram en foil på skjermen som straks fikk mange i salen til å heve telefonene sine for å ta bilde: Statsrådens opplegg for hva han lanserte som «ekstrem oppussing» av UH-sektoren.

Da kom mobilkameraene opp.

Ekstrem oppussing i 15 punkter

Finansieringen av sektoren. Forslag til nye finansieringskategorier har vært på høring, fristen var 9. januar:

Byggekostnader. Det skal bygges nøkternt, kun det man har behov for og byggekostnaden skal ned.

Tilgang på utdanninger. Høyere utdanning skal nå folk der de er

Stortingsmelding om forskningssystemet

Instituttsektoren. Forskningsinstituttene skal settes i stand til å lykkes slik at målet om at FoU skal utgjøre 3 prosent av FoU kan nås.

Forskningsrådet. Tilslagsprosenten skal opp til 25 prosent, noe som vil frigjøre ressurser både ved institusjonene og i Forskningsrådet.

Tillitsreform. Institusjonene skal få mer ansvar

Utenlandsstudenter. Saken er oppe og avgjort og studenter fra land utenfor EU/EØS må betale skolepenger.

Akkrediteringsutvalget. Leverte rapport 9. januar, den skal ut på høring og regjeringen vil komme tilbake relativt raskt med hva den ønsker å gjennomføre, Kommer i 2024.

Ny UH-lov. Her vil midlertidighet bli et av temaene, også hvem som skal bestemme hvor det skal være studiesteder. Kommer før sommeren 2023.

Akademisk ytringsfrihet Opptaksutvalget la fram sine forslag i høst.

Opptaket skal forenkles og avbyråkratiseres, ifølge statsråden har utvalget skissert en fascinerende og grei vei inn i høyere utdanning

Utsynsmeldingen. Skal handle om hvilken kompetanse som trengs for fremtiden, legges fram før påske 2023.

Profesjonsmeldingen. Arbeidet er satt i gang og vil handle om hvordan utdanne mer av de profesjonene samfunnet trenger. Kommer i 2024.

Studentvelferd. Borten Moe viser til økning i utdanningsstøtte på 9000 kr i 2023 og satsing på studentboliger.

Gjenkjennelse

- Jeg er glad jeg kjente igjen samtlige punkter, kommenterte NTNU-rektor Anne Borg da hun tok ordet i replikkrunden fra salen etter statsrådens foredrag.

Forskerforbundets Guro Lind merket seg Guro Lind uttrykte håp om at oppussingsprosjektet vil bygge på prioriteringene man finner i langtidsplanen og i regjeringserklæringen:

- Når det nå varsles ekstrem oppussing av sektoren forventer vi dialog og tillit, sa Lind.

Ellers benyttet flere anledningen til å beklage regjeringens beslutning om å kreve skolepenger fra studenter utenfor EØS-området. Det syntes ministeren ikke noe om.

- Det er ikke fruktbart å fortsette diskusjonen om vi skal ta betaling eller ikke. Den diskusjonen er avsluttet.

Den spisse enden

Også UHRs Sunniva Whittaker kommenterte oppussingsprosjektet.

- Alle vi som har drevet med oppussing vet at det er veldig vanskelig å beregne tid og kostnader og det endelige resultat, sa Sunniva Witthaker. Hun la til:

- Jeg hører statsråden sier noe av det samme som forsvarssjefen: Vi må bygge mer i den spisse enden.

Borten Moe framholdt vider at skjæringspunktet politikk og institusjonell frihet og midlertidighet blir tema. Akademisk ytringsfrihet er helt grunnleggende.

- Jeg har lært gjennom min svært begrensede akademiske karriere at noe er sant til det blir motbevist. Og hvis man ikke har et akademisk klima som gjør det mulig å motbevise vedtatte sannheter, vil falske forestillinger bli videreført, sa Ola Borten Moe.