Så dyrt blir det for internasjonale studenter å studere ved NTNU

For internasjonale studenter utenfor EU kommer det til å koste mellom 130 000 til 500 000 kroner årlig å studere ved NTNU. Med dette legger NTNU seg på samme prisnivå som UiO.

For internasjonale studenter utenfor EU/EØS kommer det til å koste mellom 130 000 og 500 000 kroner per år å studere ved NTNU fra høsten 2023. Bildet er fra en demonstrasjon mot studieavgiften høsten 2022.
For internasjonale studenter utenfor EU/EØS kommer det til å koste mellom 130 000 og 500 000 kroner per år å studere ved NTNU fra høsten 2023. Bildet er fra en demonstrasjon mot studieavgiften høsten 2022.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

NTNUs prisliste

Kategori A:

(profesjonsutdanningene i medisin og odontologi, kunstakademiet ved NTNU)

Bachelor: 470 550,-

Master: 489 475,-

Kategori B

(utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger)

Bachelor: 359 267,-

Master: 373 550,-

Kategori C

(realfag og teknologi på høyere grads nivå)

Bachelor: 245 500,-

Master: 254 950,-

Kategori D

(fag på høyere grads nivå: humanistiske og samfunnsvitenskaplige, femårig lærerutdanning)

Bachelor: 178 267,-

Master: 185 400,-

Kategori E

(helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger på lavere grads nivå)

Bachelor: 151 317,-

Master: 157 100,-

Kategori F

(teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå)

Bachelor: 128 433,-

Master: 133 250,-

Etter at satsene ble forankret av et rektorvedtak tirsdag denne uka, har nå NTNU også fastsatt hvor mye det skal koste internasjonale studenter utenfor EU/EØS å ta en utdannelse ved universitetet. NTNU tok sin avgjørelse bare en uke etter at Universitetet i Oslo kom med sin prisliste for høyere utdanning.

Tidligere har det vært gratis for denne gruppen studenter å studere i Norge. NTNU har per i dag over 450 studenter som ville måtte betalt skolepenger om regjeringens forslag hadde vært lov i dag.

BOTT-samarbeid på pris

NTNU har samarbeidet med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Tromsø med fastsettinga av pris. De har dermed i likhet med UiO basert seg på Kunnskapsdepartementets egne satser på hva en enkelt studieplass koster. I tillegg vil NTNU bruke en flat sum på 10 000 kr som administrasjonsgebyr.

Det er seks priskategorier, og og internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits vil måtte betale fra 130 000 til 500 000 kroner per år avhengig av studie. De aller fleste utdanningstilbudene rettet inn mot internasjonale studenter ved NTNU ligger i kategoriene B, C og D.

I dag tilbyr NTNU en rekke masterprogrammer som er rettet mot internasjonale studenter. Mange av disse ligger innenfor kategori C, og vil koste en student rundt 250 000 kr per år, til sammen en halv million etter oppnådd grad.

Frykter flere studier vil gå dukken

Då Sverige innførte studieavgift etter den sammen modellen gikk tallet på studenter fra land utenfor EU og EØS ned med 75 prosent.

Flere studieprogram som har en stor andel internasjonale studenter utenfor EU/EØS frykter at innføringen av studieavgift vil føre til at de ikke vil klare å fylle opp studieplassene sine fra høsten 2023. En av disse er NTNUs vannkraftsstudie, som er rettet mot å utdanne studenter fra en rekke utviklingsland innen vannkraft.

Når utviklingsministeren besøkte NTNUs vannkraftlaboratorium i januar for å feire at det fylte 50 år kunne hun ikke love en løsning for å skjerme denne typen studieprogrammer.

- Det er mulig vi kan finne noen alternative løsninger, i form av stipendordninger, men på nåværende tidspunkt kan jeg ikke love noe, sa utviklingsministeren til Universitetsavisa da.

Legger seg på et lavere nivå

Universitetet i Stavanger er en av universitetene som har lagt seg på noe lavere satser en UiO og NTNU. Der kommer de dyreste utdanningene til å koste 150 000 kroner per år. UiS har forklart at de gjør dette for å tilpasse seg et marked i Norge og Europa.