Kinasamarbeid under virusutbrudd:

Etterlyser retningslinjer fra NTNU og Forskningsrådet

NTNU-professor Letizia Jaccheri måtte avlyse en konferanse i Kina på grunn av koronaviruset. Hun er frustrert, og etterlyser retningslinjer fra NTNU og Forskningsrådet. – Vi er overlatt til oss selv, sier hun.

Professor og forskningsleder Letizia Jaccheri etterlyser en mer framoverlent holdning fra NTNU såvel som Forskningsrådet i hånderingen av samarbeid under den pågående virusepidemien.
Professor og forskningsleder Letizia Jaccheri etterlyser en mer framoverlent holdning fra NTNU såvel som Forskningsrådet i hånderingen av samarbeid under den pågående virusepidemien.
Publisert Sist oppdatert

Professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI), Letizia Jaccheri, er leder for samarbeidsprosjektet International Partnerships for Excellent Education and Research in Information Technology (IPIT).

IPIT skulle holdt et seminar i Kina 1.- 3. juni i år. Men nå har hun blitt tvunget til å avlyse.

Den utløsende årsaken er at universiteter er stengte og de kan ikke sende invitasjonsbrev. Dermed lar det seg ikke gjøre å sende ut offisielle invitasjoner til de norske og amerikanske deltakerne. Og uten slike invitasjoner får man ikke visum. Dermed fattet Jaccheri beslutningen om kansellering i samråd med sine kinesiske partnere.

- Hører fromme ønsker

Beslutningen satt langt inne. Nå trenger hun hjelp fra NTNU og Forskningsrådet for å kunne fullføre prosjektet.

- Jeg har henvendt meg til disse instansene gjentatte ganger. Fra Forskningsrådet hører jeg fromme ønsker om at man håper det går bra. Ved NTNU vet man lite og ingenting. Det hele er temmelig frustrerende, sier hun.

En av de tingene IDI-professoren har søkt råd om er logistiske følger ved en slik avlysning: Seminaret som nå er avlyst har en kostnadsramme på om lag en halv million kroner. Vil det være mulig å forlenge bevilgningen, slik at man kan avholde seminaret på et senere tidspunkt?

- De sier: Ikke reis!

Det virker som man fra NTNUs side bare forholder seg passiv til utviklingen, er hennes inntrykk.

- Ved juletider, da spredningen var i gang, hadde vi to NTNU-studenter i det aktuelle området. Jeg var i kontakt med dem. Begge kom seg etter hvert hjem til Norge. Så, på et senere tidspunkt, går HR-avdelingen ved NTNU ut med en henvendelse hvor man ber om opplysninger om noen har studenter i Kina. Det er altfor passivt.

Professor Jaccheri forteller at det er studenter på reisefot til Sør-Korea, unge mennesker som ikke nødvendigvis tar nyhetene om virussmitte svært alvorlig.

- Vi får henvendelser fra kolleger i for eksempel Sør-Korea som ber oss innstendig om å gi klar melding til studenter om ikke å reise i regionen. Så det er på høy tid at ikke minst NTNU kommer på banen, sier Letizia Jaccheri.

IPIT er finansiert av INTPART, som skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer og institusjoner i åtte prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. INTPART er et samarbeid mellom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Forskningsrådet.

NTNU har satt beredskap

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby opplyser at man fra NTNUs side har satt beredskap. Det innebærer at relevante fagpersoner er koblet på, og følger situasjonen kontinuerlig. Hun viser til HMS-sjef Hilde Apneseth, som forteller at man legger ut relevant info på Innsida fortløpende.

- Videre er vi i tett dialog med smittevernoverlegen i Trondheim kommune, som også følger utviklingen nøye, sier Apneseth.

- Jaccheri etterlyser en mer framoverlent holdning, med aktiv rådgivning og veiledning for hvordan forskere og studenter bør forholde seg?

- Vi følger UDs reiseråd, og vil sørge for å holde ansatte og studenter løpende oppdatert. Det er ikke naturlig for NTNU å gå ut med egne retningslinjer her, sier HMS-sjefen.

Dersom noen har spørsmål, ber hun folk ta kontakt med henne eller med bedriftssykepleier Margunn L. Karlsen.

Forskningsrådet: Forholder oss til UD

– Forskningsrådet forholder seg til reiserådene fra UD, og vi har ansvar for å informere våre ansatte som skal ut på reise. Dersom det oppstår forsinkelser i prosjekter vi finansierer, som et resultat av eksterne forhold, vil Forskningsrådet forsøke å være så fleksible som mulig innenfor gjeldende regelverk, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen, i en epost til UA.

Trivelig i Kina før Corona: BIT studenter på besøk på Tsinghua Universitetet, på kalligrafikurs.
Trivelig i Kina før Corona: BIT studenter på besøk på Tsinghua Universitetet, på kalligrafikurs.