Frivillig nemnd for LO Stat

Styret i LO Stat vedtok mandag å be om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd.

Unio i streik, på scenen Lisbeth Aune
Akademikerne og Unio gikk ut i streik i mai etter lønnsoppgjøret i staten, men disse streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker.
Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det klart at et flertall av medlemmene i LO Stat har stemt nei i uravstemningen om resultatet av årets lønnsoppgjør.

Styret i LO Stat har vedtatt å be om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd, som gir mindre fare for ny streik i staten. Staten har sagt ja til henstillingen, og Rikslønnsnemnda har fått ansvaret for å gjennomføre prosessen. 

- Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, i en pressemelding.

Medlemmene vendte tommelen ned

Frivillig lønnsnemnd innebærer en nemndbehandling bindende for partene i interessetvister hvor partene ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger eller mekling. 

LO Stats mekling i staten endte først med enighet den 24. mai, etter at forhandlingsutvalget sa ja til statens tilbud. NTL, det største forbundet i staten, anbefalte sine medlemmer å stemme nei fordi de mente totalen ble for dårlig. 

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten ble klart rett før helga. Denne endte med at medlemmene vendte tommelen ned for forhandlingsresultatet. I utgangspunktet ville et slikt resultat innebære streik i staten fra den 21. juni. 

- Små sjanser for forbedring med streik

Akademikerne og Unio gikk ut i streik i mai etter lønnsoppgjøret i staten. Disse streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker.

Ifølge pressemeldingen vurderte styret i LO Stat sjansen for å oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved streik som små. 

- Dette basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd, står det i pressemeldingen. 

LO Stat vurderer det slik at de ved en streik vil ende i tvungen lønnsnemd uten positive endringer i hovedtariffavtalen. 

Tidspunktet for nemndbehandlingen vil bli klart senere. 

Følg UA på Facebook og Instagram.