NTL anbefaler å si nei til lønnsavtale

Fredag morgen ble det annonsert at LO og staten ble enige på overtid. Nå anbefaler LOs største forbund sine medlemmer å stemme for å gå tilbake til forhandlingsbordet.

NTL, her ved NTNU-leder Sturla Søpstad, anbefaler sine medlemmer å stemme nei på avtalen. Da kan streiken bli enda større en det først så ut til.
Publisert

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. NTL, som er LO Stats største fagforening og en av de største på NTNU, mener derimot at avtalen ikke er god nok. 

I en pressemelding skriver NTL at de derfor stemte nei til avtalen i LO Stats forhandlingsutvalg. 

Nå anbefaler de medlemmene sine å stemme nei til den nye tariffavtale i uravstemningen. 

LO gikk blant annet inn i forhandlingene med krav om at alle statsansatte skal over på en felles avtale, heller enn at det skal være to ulike som det er nå. Prisen for like avtaler blir for høy, slår fagforeningen fast.

Det skal være uravstemning over forhandlings- og meklingsforslag i forbindelse med en tariffrevisjon. Minst 2/3 av medlemmene må avgi stemme for at de selv skal få bestemme om avtalen skal godkjennes eller om de skal gå til streik. 

NTL skriver i pressemeldingen at de gikk inn i forhandlingene med krav om likelydende avtaler, sentrale tillegg, likelønnsprofil, lavtlønnsprofil og forbedringer av lokale bestemmelser. Samtlige krav, utenom likelydende avtaler, har blitt avvist av staten. 

De mener den nye avtalen nå er et stort skritt på vei mot mer lokale forhandlinger og fordeling uten streikerett. Det mener fagforeningen at man ikke kan godta.

Fakta

Hovedtrekkene i meklingsresultatet

  •  Økonomisk ramme på 5,2 % 
  • 0,75 % i sentrale tillegg til alle, dvs 25 % av disponibel ramme. Det gir 3 750 til de med 500 000 i inntekt og 6 000 til de med 800 000 i inntekt.

  • 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomheten til lokale forhandlinger 

  • Tariffavtalen er basert på avtalen til Akademikerne og Unio, men med minstelønnsbestemmelser og godskrivingsregler 

  • Lønnstabell og lønnstrinn er fjernet 

 Kilde: ntl.no

Følg UA på Facebook og Instagram.