Så mye bruker universitetene på å lokke til seg nye studenter

2,5 millioner skiller de som bruker mest og de som bruker minst når fremtidens kloke hoder skal kapres.

Det kommer ikke av seg selv, dette folkehavet landets universitetsledere står og ser utover under immatrikuleringen hver høst. Her er det Anne Borg, daværende prorektor og nåværende rektor ved NTNU, som kaster et blikk utover Gjøviks lyse hoder i august 2018.
Publisert Sist oppdatert

Fredag presenteres tallene for årets opptak til høyere utdanning. Norske universiteter bruker sentralt fra 650.000 til over tre millioner kroner på å lokke til seg de klokeste hodene viser en gjennomgang Universitetsavisa har gjort. I tillegg kommer for de aller fleste kampanjer og promotering som gjøres ute på fakultetene.

Se faktaboks for mer informasjon om tallene i denne saken.

Fakta

Fakta om tallene

  • Vi har spurt alle de ti norske universitetene hvor mye de bruker på å markedsføre seg selv inn mot potensielle søkere ved årets opptak.
  • Hos de aller fleste universitetene foregår det i tillegg promotering på fakultetsnivå. Det er ikke med i denne gjennomgangen.
  • Lønnsutgifter til faste ansatte er ikke inkludert i tallene. Det er derimot utgifter til studentambassadører.
  • Alle summer er eksklusiv moms.

NTNU blant de som bruker mest

NTNU opplyser at deres årlige budsjett knyttet til markedsføring for studentrekruttering er på 2,4 millioner kroner. Dette dekker ifølge universitetet lønn og opplæring av studentene som jobber med sosiale medier, samt sponsing av egne poster. Beløpet inkluderer også blant annet markedsføring av arrangementer. I tillegg kommer utgifter knyttet til besøk på videregående skoler og andre arrangementer.

- NTNU er landets største universitet, så det er ikke så oppsiktsvekkende at vi bruker mest penger på rekruttering. God informasjon til studiesøkere er viktig for at søkerne skal kunne gjøre gode og informerte valg. Først og fremst for søkernes skyld, men det ere også et viktig frafallsforebyggende arbeid. Det vi legger inn i god kommunikasjon med studiesøkere i forkant av studiestart får vi igjen mange ganger i redusert frafall, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

- Er ikke universitetets «gode navn og rykte» nok til å trekke studenter?

- Organisasjonens «gode navn og rykte» er ikke løsrevet fra markedsarbeidet. Kvaliteten på utdanningen, studiemiljøet og studentenes tilfredshet med studielivet og utdanning er det som betyr mest for omdømmet, men den synligheten NTNU får gjennom omtale og markedsføring er også en del av bildet, sier Reitan og legger til at NTNU har prioritert å bruke ressurser på rekruttering over mange år.

- Det er en viktig del av grunnen til at vi har svært mange søkere til våre studier, sier hun.

Reitan forteller at NTNU sentralt har ansvaret for å kommunisere og promotere «utdanning ved NTNU», sikre at alle utdanningsområder får synlighet og omtale gjennom året og at det gis god og korrekt informasjon om utdanningene og studiebyene i NTNUs hovedkanaler for studentrekruttering.

I tillegg har fakultetene ansvar for å gi informasjon om egne studieprogram, og de har mulighet til å drive eget promoteringsarbeid. Hvor mye dette arbeidet utgjør i kroner og ører finnes det ingen samlet oversikt over.

USN: - Behov for å markere nytt merkenavn

- Markedsføring er ikke noe vi ønsker å bruke mye penger på, men samtidig er vi i en konkurransesituasjon med andre, sier Reidun Mangrud, kommunikasjons- og markedsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

USN opplyser at de sentralt bruker drøyt 2,6 millioner pluss moms på å skaffe flere studenter.

Mangrud forteller at de skiller seg fra endel andre universiteter ved at støttefunksjoner slik som kommunikasjonsrådgivere kun er ansatt sentralt, og at kostnadene samles sentralt, noe som delvis forklarer hvor de kommer ut på topp i vår oversikt.

Dermed er det nok sannsynlig at for eksempel NTNU i realiteten bruker et vesentlig mye større beløp enn hva USN gjør når alt er summert opp. Men likevel:

- Vi jo både et nytt universitet og et stort universitet med 18.000 studenter fordelt på åtte campus. For oss er det nødvendige å gjøre USN kjent, sier Mangerud og legger til:

- Vi har et bredt tilbud som vi ønsker å vise frem, i tillegg til at det er nytt merkenavn som vi har behov for å markere. I tillegg ønsker vi å oppmuntre ungdom til å søke høyere utdanning.

USN rekrutterer nemlig i hovedsak fra nærområdet - Vestfold og Telemark og det området som en gang het Buskerud. Det er der campusene ligger, og der de fleste studentene kommer fra.

- I de områdene er det også sånn at andelen som tar høyere utdanning er lavere enn landsgjennomsnittet, og derfor synes vi det er viktig å vise frem hvilke muligheter som finnes i nærområdet. Vise at en ikke nødvendig må reise langt for å studere, sier Mangrud.

Stort spenn

I den andre enden av promo-skalaen har vi Universitetet i Stavanger. Siddisene sier de bruker snaut 700.000 kroner på blant annet profilering og studentambassadører for å trekke studenter til byen fra sentralt hold. I tillegg kommer promotering til den nette sum av 350.000 kroner som betales av fakultetene.

- Hvorfor bruker dere ikke mer enn dere gjør?

- I år har vi i stor grad hatt gjenbruk av annonser og annet profileringsmateriell. I tillegg har vi konsentrert oss om profilering i digitale flater, også ubetalt innhold, og satser på at det gir uttelling, sier Susanna King, markedskoordinator ved Universitetet i Stavanger.

Dette bruker de øvrige universitetene:

Ved Universitetet i Oslo opplyser de at det går med totalt 1,875 millioner til promotering inn mot studiestart. Rundt 750.000 kroner går til utvikling og produksjon av materiell, og 1,125 millioner kroner til kjøp av reklameplass.

Det andre hovedstadsuniversitetet, Oslomet, opplyser at de fra juli 2020 og frem til i i dag har brukt i underkant av 3,2 millioner kroner på annonsering, åpen dag, magasiner, profilartikler, innholdsproduksjon og lønn til studentambassadører.

Nord universitet har et budsjett for overordnet markedsføring på 478.000 kroner. I tillegg bruker fakultetene rundt 700.000 på å markedsføre seg mot potensielle studenter.

Ved NMBU opplyser de at de kommer til å ha brukt snaut 650.000 kroner på markedsføring rettet mot nye studenter fra sentralt hold.

Reklamekampanjer ved Universitetet i Bergen frem mot søknadsfristen opplyses å ha kostet universitetet omtrent 1,8 millioner kroner.

Ved Universitetet i Tromsø oppgir de å ha «formidlet informasjon om studietilbudet» til en kostnad på 750.000 kroner fra sentralt hold.

Vårt sørligste universitet, Universitetet i Agder, estimerer de at de sentralt de siste åtte månedene frem til søknadsfristen bruker omtrent 1,5 millioner på studentrekrutteringstiltak, slik som annonsering, studentambassadører og arrangementer.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.