Nord universitet unngår oppsigelser

Alle som er fast ansatt beholder jobben, melder universitetet.

- Det er en stor glede og en stor lettelse at vi nå ser ut til å komme i mål uten at noen ansatte må sies opp, sier rektor Hanne Solheim Hansen.
Publisert Sist oppdatert

Nedbemanningsprosessen ved Fakultet for lærerutdanning (FLU) og kunst- og kulturfag er stanset, og alle ansatte ved fakultetet beholder jobben, melder universitetet i ei pressemelding.

Men mange innsparingstiltak er satt i verk. Det er mindre bruk av innleide timelærere, midlertidige stillinger og faste stillinger.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) har stått i en krevende økonomisk situasjon det siste året, noe som har medført at mange innsparingstiltak har blitt satt i verk. I en lang periode har den økonomiske utviklinga ved fakultetet tilsagt at det var nødvendig å gå til det alvorlige skrittet å nedbemanne.

Da UA skrev om fare for nedbemanning i februar, var det varslet at staben må reduseres med 25 årsverk i løpet av året. Innen 2021 skulle antallet årsverk være redusert med anslagsvis 30 årsverk av en stab som i januar i år besto av 341 årsverk. Målet var, så langt det lar seg gjøre, å redusere staben ved naturlig avgang og ved å kutte i midlertidig ansatte. Men på dette tidspunktet var beskjeden fra Nord-ledelsen dyster: Skal økonomien under kontroll, må universitetet også ty til oppsigelser.

Dette ville trolig vært det første universitetet i Norge som måtte foreta oppsigelser av fast ansatte. Nå er bildet annerledes:

– Det er en glede og stor lettelse at vi nå ser ut til å komme i mål uten at noen ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag må sies opp. Jeg vil berømme de ansatte og ledelsen ved fakultet for den store jobben som gjøres for å komme i økonomisk balanse. Det er deres arbeid som har gjort det mulig å løse fakultetets økonomiske utfordringer, sier rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen i pressemeldinga.

Det er de allerede iverksatte innsparingstiltakene som har gitt så god effekt at FLU unngår å nedbemanne via oppsigelser. Dette gjør at alle fast ansatte ved fakultetet beholder jobben. Det er fremdeles noe overkapasitet innenfor enkelte fagområder, og fakultetet må fortsatt redusere bemanningen, men oppsigelser vurderes ikke lenger som nødvendig, melder Nord universitet.

– Det er en glede og stor lettelse at vi nå ser ut til å komme i mål uten at noen ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag må sies opp. Jeg vil berømme de ansatte og ledelsen ved fakultet for den store jobben som gjøres for å komme i økonomisk balanse. Det er deres arbeid som har gjort det mulig å løse fakultetets økonomiske utfordringer, sier rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

Da UA intervjuet de tillitsvalgte på Levanger i februar, gjettet de at 5 ville ta naturlig avgang, 10 midlertidige stillinger ville forsvinne og 15 fast ansatte ville bli oppsagt. Men usikkerheten var stor, også hos Tore Kristian Aune og Ole Petter Vestheim.

- Vi får håpe at vi har pensjonister på de rette plassene, sa Aune.

Nå slipper de tillitsvalgte den sure jobben det er å se på at kolleger blir sagt opp. Og kanskje blir det mer tid til faglige spørsmål under lunsjen, slik de etterlyste da UA møtte dem på Levanger i februar?