Følg årets siste styremøte: Dette er sakene

Strammere økonomiske tider går igjen i flere av sakene NTNU-styret skal ta opp i dag.

Publisert Sist oppdatert

NTNU-styret møtes for siste gang i 2023 i dag. I motsetning til i forrige møte er de nok en gang samlet i NTNUs hovedbygning. 

Store vedlikeholdsprosjekt utsettes

På programmet står blant annet en orientering om vedlikehold av NTNUs bygningsmasse de neste årene. NTNU har for perioden 2024 til 2027 et udekket behov på i overkant av 700 millioner. 

En rekke store prosjekter har blitt skjøvet framover i tid og er del av den mye omtalte Masterplanen som NTNU jobber med å utforme. UA har skrevet flere saker om denne.

«Usikkerheten knyttet til både gjennomføring av tiltakene og kostnadsutviklingen er vesentlig høyere enn tidligere år. 

Viktige risikomomenter er fremtidig budsjettsituasjon, mulige leveranseutfordringer og prisvekst. For å redusere risikoen er alle tiltak og prosjekter i planen vurdert i forhold til fleksibilitet for gjennomføring.», heter det i sakspapirene.

Enkelt sagt, kan det utsettes, så bør det utsettes.

Dårligere råd 

NTNUs styre skal også vedta fordelingen av bevilgningen for 2024, og planen for langtidsperioden. 

I styresaken, som nå er lagt ut offentlig, står det at man tror grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) blir redusert med én prosent per år fram til 2027. Dette tilsvarer en nedgang på 327 millioner kroner fra 2023 til 2027.

Fra 2023 til 2024 gikk bevilgningen ned med 0,67 prosent.

NTNU tror de vil få rundt 327 millioner mindre å rutte med i bevilgninger fra KD i 2027 enn de har hatt i 2023. Det betyr at det framover må kuttes år for år. 

Les mer i UAs sak: 

Færre studenter neste år

NTNUs opptaksramme, det vil si antallet studenter universitetet skal ta opp neste år, skal også festes. I årets opptak var ramma på 13 864 studenter. Rektor foreslår at den skal være på  13 483 neste år.

Nedgangen i den totale opptaksrammen fra 2023/2024 skyldes i hovedsak innføring av studieavgift for søkere fra land utenfor EU/EØS og Sveits. I tillegg kommer fakultetenes generelle økonomiske situasjon, ifølge styrepapirene. 

I tillegg har enkelte program blitt lagt ned.

NTNU viser til at 49 studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits startet på et internasjonalt masterprogram høsten 2023. Dette er 183 færre enn året før. Av disse 49 studentene er det 22 som betaler studieavgift, mens 27 har fått fritak.

I tillegg er det nok en gang et punkt om «Forskrift for forskerlinjen i medisin ved NTNU». Denne var oppe på sist møte, men måtte opp igjen da styret innså at forskriften ikke kunne vedtas slik den sto. 

Universitetsavisa vil også være et punkt, ettersom det skal settes et nytt redaksjonsråd. 

Kjøreplan for møtet

Saksnr. Saker Tid Kl.
Lukket møte S-sak 37/23Æresdoktorer 202410 min08:00-08:10
S-sak 43/23Stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 2024, oppfølging fra 02.1110 min08:10-08:20
Åpning av møtet og klargjøring til strømming10 min08:20-08:30
Møtet åpnesVelkommen og gjennomgang av dagsorden08:30
S-sak 38/23Plan og rammefordeling 2023 og langtidsperioden40 min08:30-09:10
S-sak 39/23Opptaksrammer for studieåret 2024/202540 min09:10-09:50
Pause10 min09:50-10:00
S-sak 40/23Forskrift for forskerlinjen i medisin ved NTNU10 min10:00-10:10
S-sak 41/23Ny strategiprosess ved NTNU20 min10:10-10:30
S-sak 42/23Redaksjonsråd Universitetsavisa10 min10:30-10:40
O-sak 24/23Kvalitetssystemet 2.015 min10:40-10:55
O-sak 25/23Vedlikeholds og utvikling av NTNUs bygningsmasse 2024-202720 min10:55-11:15
Lunsj (med fotografering - gruppebilde)45 min11:15-12:00
O-sak 26/23Rektors orienteringer: -Søknader til Forskningsrådet og Horisont Europa, status 202315 min12:00-12:15
Eventuelt10 min12:15-12:25
S-sak 44/23Protokoll10 min12:25-12:35
Pause og avslutning av styremøtet10 min12:35-12:45
SemiardelWorkshop for styret (Nye åremålsstillinger ved NTNU fra aug. 2025)105 min12:45-14:30
Evaluering30 min14:30-15:00

Følg UA på Facebook og Instagram.