Ytring:

Studentfrivillighet til salgs

Det jeg reagerer mest på med med samarbeidsavtalen, er at REITAN skal ha «rett til å låne Samfundets kunstneriske gjenger i sin virksomhet.»

Ingen sponsor bør få kjøpe den frivilligheten over tusen medlemmer hvert år legger ned i organisasjonen.
Ingen sponsor bør få kjøpe den frivilligheten over tusen medlemmer hvert år legger ned i organisasjonen.
Publisert Sist oppdatert

Studentersamfundets årelange kamp for å få realisert et nytt tilbygg i øst på den gamle fengselstomta ser ut til å nærme seg slutten. På tirsdag skal Samfundets medlemmer vedta om man går videre med skisseprosjektet, og om NTNU skal få kjøpe den delen av fengselstomta som ikke skal brukes av Samfundet selv. Begge vedtakene er godt forankret i nybyggprosessen, og er forhåpentligvis bare et formalia på det som begynner å ligne på oppløpssiden av prosjektet.

På søndag ble det også klart hvem det er Studentersamfundet har jobbet i kulissene med for å få inn på sponsorsiden. REITAN skal etter den fremforhandlede avtalen yte et kontantbidrag på 15 millioner kroner over en 6-årsperiode. I retur får REITAN et lokale tilgjengelig til profilering av egne produkter, logo til en av sine egne merkevarer på all bekledning og merchandise, reklameskilt på taket og ikke minst et eget markedslokale i det nye tilbygget.

Studentersamfundet har alltid leid ut deler av bygningsmassen. Helt fra man flyttet inn i Cassa Rossa var utleie av lokaler i bygningen nødvendig for å få økonomien til å gå rundt. Selv i dag er deler av bygningsmassen utleid. Sesam med sine to utsalgssteder på hver sin side av hovedinngangen lever i beste velgående som et alternativ til middag hjemme, eller et siste nødvendig stopp på tur hjem en sen kveld. Slik sett er utleie av lokale i nybygget uproblematisk. Vi er nok også flere som har savnet å se et faktisk skilt på det tomme reisverket på taket av runddelen.

Under UKA er hele huset utleid til bedrifter som ønsker å profilere seg i de ulike lokalene. At denne avtalen innebærer en langvarig profileringsavtale i et av Samfundets lokaler og på de frivillige er noe nytt, og et brudd med den fine tradisjonen om at Samfundet utenfor UKA er innvendig fritt for reklame.

Det jeg allikevel reagerer mest på med denne avtalen, er at REITAN skal ha «rett til å låne Samfundets kunstneriske gjenger i sin virksomhet». Det er ordlyden i det fremlagte dokumentet medlemmene har som beslutningsgrunnlag. Noe av bruken er inkludert i det årlige bidraget REITAN skal yte. Studentersamfundets finansstyre har altså fremforhandlet et de facto salg av studentfrivilligheten, hvor deler av den innsatsen de frivillige legger ned er bundet til en kommersiell aktør som igjen skal tjene penger på denne.

REITAN har utvilsomt gjort mye bra både for Trondheim og Trøndelag med sine satsninger på Britannia, kunstmuseum og teater, men de er fortsatt en kommersiell aktør som selvsagt skal tjene penger på de avtalene de inngår. Et godt eksempel på hvilken rå markedsaktør Reitangruppen er, finner vi i 2016 da de sammen med «Æ» innførte «bestevennstrategien» sin. Konsekvensen ble at mange små og mellomstore aktører måtte nedskalere og permittere når de ikke klarte å prise seg så lavt som Rema stilte krav om. REITAN driver forretning, ikke filantropi. Etter avtalen skal Studentersamfundets frivillige inngå i den forretningsmessige driften til REITAN.

Studentersamfundet i Trondhjem er unikt i Norge. Det er kun medlemmene som eier organisasjonen, og organisasjonen eier som eneste studentsamfunn i Norge, all sin bygningsmasse alene. Samfundets frivillige gjør en helt enorm innsats for byens studenter, og som konsertarena er Samfundet tilgjengelig for hele byens befolkning. Sponsorer generelt gjør det lettere for Samfundet å tilby et godt og variert tilbud til medlemmene og hele befolkningen, og i denne saken gjør sponsorer det mer realistisk å endelig få gjennomført det sårt tiltrengte nybygget, men ingen sponsor bør få kjøpe den frivilligheten over tusen medlemmer hvert år legger ned i organisasjonen.

Jeg vil oppfordre alle Samfundets medlemmer til å ta et standpunkt under morgendagens samfundsmøte, og gi et tydelig signal til både finansstyret og REITAN om at studentfrivilligheten ikke er til salgs.

Dette innlegget er først publisert i Trønderdebatt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.